“Teacher Recruitment” tổ chức tuyển mộ giáo chức vào 8 tháng Hai

“Teacher Recruitment” của Khu Học Chánh Houston đang tổ chức việc tuyển mộ giáo chức trên toàn học khu cho các giáo chức có kinh nghiệm vào thứ Bảy, 8 tháng Hai từ 9g sáng đến 1g trưa tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 West 18th St., 77092).  

Khu học chánh đang tìm các giáo chức có chứng nhận trong các lãnh vực thiếu hụt trầm trọng sau: giáo dục song ngữ, khoa học trung cấp, toán trung cấp, và giáo dục đặc biệt.

Các ứng viên sẽ có cơ hội gặp các hiệu trưởng và người lãnh đạo trong cuộc phỏng vấn tại chỗ và nhận việc cho niên khoá 2020-2021. Hãy đến để trở nên một phần tử của khu học chánh lớn nhất Texas với hơn 280 trường và phục vụ gần 209,000 học sinh.  Những ai quan tâm phải ghi tên ở đây. Tham dự viên còn được khuyến khích nộp đơn trước ngày tuyển mộ.