Bốn trường đang xây lại bị trì hoãn mở cửa vì sự thiệt hại bởi bão Harvey

Bốn trường tiểu học đang được xây lại vì hậu quả của bão Harvey hiện được dự trù mở cửa vào tháng Tám 2020 – trì hoãn ba tháng vì đại dịch COVID-19.

Các trường tiểu học Kolter, Braeburn, Mitchell, và Scarborough nguyên thủy được dự trù mở cửa vào tháng Sáu 2020.

Viên Chức Xây Cất HISD Derrick Sanders nói thời điểm mới này là vì hậu quả của việc thiếu nhân lực khi phải tuân giữ khoảng cách giao tiếp vì đại dịch COVID-19.

“Chúng tôi biết là bốn trường này nóng lòng di chuyển vào các trường mới,” ông Sanders nói. “Khi chúng tôi giải quyết các thử thách này, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc trong một phương cách mà nó đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của mọi người trong khi còn có kết quả trong các trường mà mọi người thấy hãnh diện.”

Vào tháng Mười Hai 2017, các ủy viên HISD đã tán thành xây lại các trường này sau khi việc thẩm định cơ sở thấy bị hư hại nặng nề về bất động sản, cũng như cần phải nâng cao cơ sở để ngăn ngừa sự thiệt hại có thể vì lụt trong tương lai.

Mỗi đồ án đòi phải có các cơ sở hiện đại với chỗ học thoáng rộng, mầu sắc, đầy ánh sáng trời, và những chỗ học mở rộng trong suốt cơ sở để học sinh hợp tác.

Hãy theo “@Build_HISD” trên Twitter để biết thông tin mới nhất về xây cất trong chương trình Bông Phiếu 2012 và việc xây cất trên toàn học khu.