Tặng vật của ProUnitasgiúp gia đình HISD sau khi bị đau khổ vì mất nhà

Ba tuần trong thời gian đóng cửa vì đại dịch COVID-19, một cơn hỏa hoạn sáng sớm đã quét qua căn nhà của một gia đình HISD, khiến họ mất tất cả.

Cơn hỏa hoạn đầu tháng Tư không chỉ thiêu hủy căn nhà của gia đình Jackson và tất cả những gì trong đó, nhưng còn khiến cho bà Destiny Jackson, có năm con theo học các trường HISD, bị phỏng nặng hầu hết thân thể sau khi bà chạy vào căn nhà bốc lửa để cứu đứa con trai trẻ nhất, Malik, được an toàn.

“Gia đình và tôi vẫn còn phải đối diện với nhiều cảm xúc từ đêm hôm đó,” ông Marcus Jackson nói. “Thật khó cho tôi để nói về điều đó, nhưng những gì tôi có thể nói với quý vị là vợ tôi là người can đảm nhất tôi biết.”

Khi biết về cơn hỏa hoạn này, Chuyên Gia Kiêm Gồm của Trường Tiểu Học Elmore là ông Curtis Simmons, từng làm việc chặt chẽ với ba con của ông bà Jackson, đã vội vàng hành động để giúp đưa gia đình này đến với những sự tặng dữ ngay lập tức và các nguồn năng họ cần – gồm thực phẩm, y phục và kỹ thuật để đi học.

Chính trong những nỗ lực đó mà ông Simmons biết về một số tiền mới được tặng cho học khu từ ProUnitas và “Give Together Now” cho các gia đình được chọn của HISD. Ông Simmons, cùng với các đồng nghiệp ở trường Key Middle School và Kashmere High School, nơi hai con của ông bà Jackson theo học, đã suy nghĩ nhiều về cách họ có thể giúp đỡ gia đình bảy người này được chọn để trợ cấp.

“Chúng tôi biết rằng gia đình Jackson đã nhận được sự tặng dự này, nên chúng tôi viết một lá thư để cổ vũ cho họ,” ông nói. “Chúng tôi rất cảm kích là Thiên Chúa đã nhìn thấy thích hợp với những gì họ chọn.”

Gia đình Jacksons là một trong 174 gia đình được nhận số tiền $500 từ ProUnitas qua sự hợp tác với “Give Together Now,” một chiến dịch toàn quốc được thành lập bởi “Stand Together”. ProUnitas bào chữa rằng họ, cùng với HISD, là những quản lý tuyệt vời của sự trợ giúp của chiến dịch này, nhờ việc sử dụng nhu liệu riêng của tổ chức vô vị lợi, Purple, mà nó cung cấp một sự điểu hợp các hệ thống học đường mà đó là động lực chính để quyết định gia đình nào được trợ cấp.

“Trường hợp của chúng tôi là ProUnitas có hạ tầng cơ sở kỹ thuật và dữ kiện để phân phối có hệ thống các ngân khoản này cho các gia đình thực sự cần thiết,” Viên Chức Chiến Thuật và Phát Triển của ProUnitas là Albert Wei nói. “Từ đó chúng tôi được trao cho các ngân khoản đó để hỗ trợ các học sinh của HISD, mà nó thật tuyệt vời.”

Là một hợp tác viên học khu, ProUnitas làm việc bên cạnh với Nhóm Dịch Vụ Kiêm Gồm của HISD để bảo đảm rằng các gia đình như Jacksons có được sự truy cập bình đẳng với mọi sự hỗ trợ sẵn có cho họ.

Đại dịch này đã đưa mục tiêu đó lên cao. Với số thực phẩm bấp bênh, những lo âu về chỗ ở và khổ não tâm thần gia tăng, Dịch Vụ Kiêm Gồm HISD, cùng với giám đốc của sở là Jarad Davis, phải mở rộng, ấn định thêm một trường cho 140 chuyên gia của nhóm này, trong một số trường hợp là hai trường, để bảo đảm rằng mọi học sinh HISD có thể truy cập các dịch vụ và nguồn năng họ cần trong thời gian này.

“Điều mà đại dịch này đã làm là gia tăng cực độ các vấn đề đã sẵn có, và làm cho chúng nổi bật thêm,” ông nói. “Chúng tôi vẫn tìm đến các gia đình trong mọi phương cách có thể và bảo đảm là các gia đình có được mọi sự họ cần.”

Trong khi công việc có thể khó khăn, ông Davis diễn tả các nỗ lực này như một lao nhọc vì tình yêu. ProUnitas và nhóm Dịch Vụ Kiêm Gồm của HISD đang cùng nhau làm việc như các hợp tác viên để bảo đảm rằng học sinh HISD và gia đình như của Jackson có được mọi sự họ cần trong thời gian chưa từng thấy này.

“Chúng tôi rất vui khi có những người mà chúng tôi không quen biết nhưng lại lo lắng rất nhiều,” bà Destiny Jackson nói. “Họ thăm hỏi chúng tôi mỗi ngày, và tôi không thể diễn tả sự biết ơn của chúng tôi đối với họ như thế nào.”