HISD phát động chiến dịch “Students Within Reach/Return Strong” để bảo đảm mọi trẻ em tham dự học hành

Khu Học Chánh Houston sẽ phát động chiến dịch “Students Within Reach/Return Strong” vào ngày 3 tháng Tám với mục tiêu là đưa trở lại các học sinh nào đã không tham dự vào việc học ở nhà trong thời gian đại dịch COVID-19.

Chiến dịch này  sẽ là một nỗ lực đến với những học sinh nào mà họ đã không tiếp xúc với trường kể từ khi học trực tuyến bắt đầu từ tháng Ba. Khu học chánh cũng sẽ tìm cách đến với một nhóm nhỏ hơn mà đã mất liên lạc sau ngày 1 tháng Năm.

“Là một học khu, điều quan trọng là biết chắc mọi học sinh được tham gia việc giảng dạy đầy ý nghĩa và luôn luôn học hành,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD Grenita Lathan nói. “Chúng tôi sẽ bền bỉ trong nỗ lực đến với mọi trẻ em, và khi chúng tôi thi hành, chúng tôi sẽ bảo đảm các em có các nguồn năng và sự giúp đỡ cần thiết để theo các môn học trực tuyến.”

Trước khi khởi sự niên khóa 2020-21 vào ngày 8 tháng Chín, khi học sinh sẽ trở lại lớp với việc giảng dạy trực tuyến, chiến dịch này sẽ tìm cách tiếp cận qua thư bưu điện, gọi điện thoại, gởi tin nhắn và truyền thông xã hội, cũng như đến thăm từng nhà bởi nhân viên HISD được huấn luyện. Các chuyến thăm này sẽ được thi hành trong một phương cách an toàn, giữ khoảng cách và đeo khẩu trang.

Dữ kiện HISD cho thấy 7,541 trong gần 209,000 học sinh học khu đã mất liên lạc kể từ khi HISD chuyển sang việc học ở nhà vì COVID-19 vào mùa xuân qua. Ngoài ra, 895 học sinh có tham dự trước ngày 1 tháng Năm nhưng không thể liên lạc sau ngày đó.

Những học sinh nào đã không tham dự việc giảng dạy trực tuyến thì cư ngụ trong vài vùng trên toàn khu học chánh.

Phụ huynh và học sinh tìm cách liên lạc với trường thì được nhắc nhở là họ có thể tiếp xúc với hiệu trưởng, giáo chức trong trường, hay gọi đường dây nóng “HISD @ H.O.M.E.” số 713-556-INFO (4636).