HISD tạm ngưng chính sách đồng phục cho niên khóa 2020-21

HISD vừa thông báo việc tạm ngưng chính sách đồng phục cho niên khóa sắp tới.

Khu học chánh hiểu rằng đại dịch COVID-19 đã tạo ra hoặc gia tăng những thách đố kinh tế mà một số gia đình phải đương đầu. Hy vọng việc nới lỏng điều kiện đồng phục sẽ đem lại một vài khuây khỏa cho phụ huynh khi họ chuẩn bị cho niên khóa mới.

Nếu học sinh có đồng phục và muốn sử dụng, các em được tự nhiên thi hành. Học sinh vẫn được mong đợi tuân theo quy cách y phục đặc biệt bởi từng trường. Các hướng dẫn đó có thể tìm thấy trong trang mạng của mỗi trường. Muốn biết thêm thông tin về kế hoạch cho niên khóa 2020-2021, hãy vào trang HoustonISD.org/Reopening.

Cuối Tuần Miễn Thuế

Thứ Sáu, 7 tháng Tám – Chúa Nhật, 9 tháng Tám

  • Phụ huynh có cơ hội để tiết kiệm thêm khi con em trở lại trường trong dịp “Sales Tax Holiday” thường niên của Texas.
  • Vì đồng phục không còn bị buộc trong HISD niên khóa 2020-21 và sẽ không còn trong danh sách mua sắm khi đi học lại, phụ huynh có thể tiết kiệm trên các món đồ khác như quần áo, giầy dép, học cụ, cặp đựng sách, và dụng cụ thể thao.
  • Miễn thuế cho những món đồ dưới $100, mà cũng có thể mua trên mạng. Thông tin thêm: comptroller.texas.gov