Ủy Ban HISD tán thành tu chính ngân sách $54.6 triệu để giúp học sinh “Reconnect Safely, Return Strong”

Các ủy viên còn tán thành những thay đổi trong niên lịch học sinh 2020-2021

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston tán thành một tu chính ngân sách trị giá $54.6 triệu, gồm $31 triệu mua các dụng cụ điện tử và “hotspot” để giúp giảm bớt khoảng cách điện tử và bảo đảm học sinh được trang bị để “Reconnect Safely and Return Strong” (trở lại an toàn và vững mạnh) khi các lớp trở lại học ảo vào ngày 8 tháng Chín.

Khu học chánh đã cung cấp 76,362 dụng cụ điện tử cho học sinh có nhu cầu kể từ khi đại dịch và dự định phân phối thêm 22,750 dụng cụ vào tháng tới. HISD đã cung cấp 6,628 ‘hotspot” cho học sinh có nhu cầu và dự định phân phối thêm 19,151 dụng cụ không giây cũng vào tháng tới.

Những khoản dành riêng trong tu chính ngân sách cũng sẽ tài trợ thêm các chức vụ giáo dục đặc biệt, dụng cụ bảo vệ cá nhân (PPE), bảng hiệu khoảng cách giao tiếp, các tấm kính chắn, và những hỗ trợ giảng dạy.

Ngoài ra, trong cuộc họp hôm thứ Năm, ủy ban đã bỏ phiếu 9-0 để cập nhật lịch niên khóa 2020-2021 vì buộc phải trì trệ khai giảng niên khóa mới bởi đại dịch. Tất cả những ngày lễ trước đây được phê chuẩn và số ngày chuẩn bị giáo chức cũng như phát triển chuyên nghiệp thì vẫn được giữ trong lịch mới.

Những Ngày Quan Trọng – Lịch Cập Nhật Niên Khóa 2020-2021

  • Ngày đầu của giáo chức – phát triển chuyên nghiệp ảo và phục vụ: 24 tháng Tám, 2020
  • Ngày đầu của giáo chức – giảng dạy ảo: 8 tháng Chín, 2020
  • Ngày đầu của học sinh – giảng dạy ảo: 8 tháng Chín, 2020
  • Ngày đầu đến trường: 19 tháng Mười, 2020
  • Lễ Tạ Ơn: 23-27 tháng Mười Một, 2020 
  • Nghỉ mùa Đông: 21 tháng Mười Hai, 2020 – 1 tháng Giêng, 2021
  • Ngày cuối của lục cá nguyệt đầu tiên: 29 tháng Giêng, 2021  
  • Ngày đầu của lục cá nguyệt thứ hai: 1 tháng Hai, 2021   
  • Nghỉ mùa Xuân: 15-19 tháng Ba, 2021
  • Ngày cuối đi học của học sinh: 11 tháng Sáu, 2021

Ủy ban còn thảo luận về những thay đổi và cập nhật đối với những ép buộc khẩn cấp, có hiệu lực khi đại dịch bắt đầu, mà nó giải quyết các nhu cầu xã hội và cảm xúc, sức khỏe và sự an toàn, học vấn, dinh dưỡng, và điện toán, cũng như sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.

Cuộc thảo luận tập trung đến những đo lường tiến bộ học vấn, con số can thiệp

“Wraparound Services” và sự hướng dẫn, kiểm tra sức khỏe bởi y tá, cung cấp bữa ăn, và làm giấy tờ cho các dụng cụ cho học sinh trong những tháng tới. Ngoài ra, ủy ban thảo luận việc thi hành khóa an toàn COVID-19 cho học sinh và nhân viên cũng như duy trì các thủ tục an toàn ở trường và trong cơ sở khi trường COVID xảy ra.

Các ủy viên còn bỏ phiếu 7-2 để trì hoãn việc biểu quyết thành lập một tiểu ban “District of Innovation” (DOI) để hình thành một kế hoạch cho HISD để có được sự định danh này, mà nó đem lại sự uyển chuyển hơn về những ngày khởi sự trường, sự kiểm diện, và thuê các giáo chức “Career and Technical Education” (dạy nghề và kỹ thuật). Đề mục này sẽ được cứu xét trong cuộc họp thường lệ lần tới được dự trù vào 10 tháng Chín. Việc thành lập một tiểu ban sẽ là việc kế tiếp trong một chuỗi bước tiến cần có cho HISD để được định danh là DOI.

Ngoài ra, các ủy viên đã bỏ phiếu ủng hộ một hợp đồng với Tòa Án Thành Phố Houston để tiếp tục chương trình “Juvenile Case Manager Program”. Chương trình này giảm bớt việc đưa vị thành niên sang hệ thống tư pháp hình sự qua việc quản lý vụ việc hữu hiệu, ngăn ngừa và sử dụng các thủ tục can thiệp tại gần một chục các trường trung học của HISD.