Phụ huynh được mời tham dự họp ảo về Dịch Vụ Bệnh Tự Kỷ vào 10 tháng Mười Một

Phòng Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt kính mời quý phụ huynh đến cuộc họp ảo đầu tiên về Dịch Vụ Bệnh Tự Kỷ trong niên khoá này từ 9g30 đến 11g sáng ngày thứ Ba, 10 tháng Mười Một.

Đây là một cơ hội để phụ huynh nhận được thông tin và những đề nghị về các nối kết lại một cách an toàn và trở lại một cách mạnh mẽ, cũng như để học hỏi các phương sách về cách thực hiện trong một khung cảnh ảo để thành công học vấn.

Cũng sẽ có các thành viên từ nhóm “HISD Autism” trong cuộc họp này để trả lời các câu hỏi và cung cấp thông tin về cách hỗ trợ con em ở nhà. Vui lòng RSVP (giữ chỗ). Muốn biết thêm thông tin về Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt, hãy vào trang www.houstonisd.org/Page/58432