Chuỗi Đại Hội “Virtual Dream Summit” chuẩn bị học sinh quốc tế lên đại học

Sở Chuẩn Bị Đại Học và Đa Ngữ của HISD sẽ thích nghi đại hội thường niên “Dream Summit” thành một chuỗi sinh hoạt được gọi là “Dream Summit Series” để giúp học sinh nộp đơn vào đại học và xin trợ cấp tài chánh.

Sinh hoạt ảo mở đầu cho chuỗi này, “Launch the Dream”, sẽ được tổ chức vào thứ Năm, 19 tháng Mười Một, từ 6 – 7g30 tối. Các học sinh trung học II cấp và gia đình được khích lệ tham dự sinh hoạt miễn phí này, nó sẽ được tổ chức bằng tiếng Anh và Tây Ban Nha.

Sinh hoạt này nhằm giúp đỡ các học sinh DREAMers của HISD, các học sinh nhận DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals), có giấy thông hành, thường trú nhân, tị nạn, và được tị nạn, cùng với gia đình của họ. Học sinh có thể nói chuyện với các đại diện học khu về các điều kiện trợ giúp tài chánh và được giúp đỡ với thủ tục nộp đơn vào đại học.

Lưu tâm đến ảnh hưởng tiếp diễn của COVID-19 trên gia đình HISD, các đại diện từ “HISD Wraparound Services” và các tổ chức cộng đồng địa phương cũng sẽ có mặt để trả lời những câu hỏi về sự truy cập các nguồn năng cộng đồng.

Những học sinh và những ai muốn tham dự thì được mời ghi danh. Một nối kết vào sinh hoạt ảo này sẽ được gởi email cho những ai ghi tên trước thứ Ba, 17 tháng Mười Một. Những học sinh nào ghi tên trước và tham dự thì sẽ có cơ hội để thắng các giải thưởng.

Muốn biết thêm thông tin về một số điều kiện thu nhận và giúp đỡ tài chánh sẽ được thảo luận trong sinh hoạt này, hãy vào trang HISD DREAMers.