Thêm địa điểm thứ ba cho việc phân phối thực phẩm hàng tuần

Khi đến gần mùa lễ, Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang mở một địa điểm thứ ba cho việc phân phối thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác cho cộng đồng hàng tuần.

Bắt đầu từ thứ Tư, 11 tháng Mười Một, vận động trường Barnett sẽ tổ chức một “Neighborhood Supersite” hàng tuần từ 2 đến 6g chiều. Khu học chánh đã dự định khởi sự lại ngày thứ Tư tuần này nhưng có sự trì trệ trong việc giao hàng.

Việc phân phối tại vận động trường này, tọa lạc tại số 6800 Fairway Drive, sẽ là địa điểm được thêm vào cho các địa điểm ngày thứ Bảy tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White và Trung Tâm Hỗ Trợ Dịch Vụ Thực Phẩm Hexser T. Holliday.

Các địa điểm “Neighborhood Supersites” được thiết lập để cung cấp các địa điểm và một quãng thời gian để người trong cộng đồng có thể đến lấy các bữa ăn của học sinh, cũng như thực phẩm và đồ gia dụng khác cho gia đình.

Thực phẩm và đồ gia dụng thì có sẵn cho mọi người. Các bữa ăn học sinh được dành cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi và tham dự việc học ảo. Nếu con em không có trong xe khi đến lấy, gia đình phải trưng giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ học khu nào cho các em cần thức ăn.

Việc phân phát sẽ được tổ chức vào những ngày thứ Tư và thứ Bảy trong tháng Mười Hai. Các địa điểm này sẽ đóng cửa ngày 25 và 28 tháng Mười Một vì lễ Tạ Ơn, và ngày 23, 26, và 30 tháng Mười Hai vì dịp lễ mùa đông.

Để biết danh sách đầy đủ về thời gian và địa điểm phân phát bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Gia đình được khuyến khích hãy kiểm lại trang mang này về việc đóng cửa tạm trước khi đến địa điểm phân phối.