Trường DeAnda ES được chọn trong những trường thành thị tốt nhất nước

Trường Tiểu Học James DeAnda của Khu Học Chánh Houston được chọn là một trong các trường thành thị tốt nhất quốc gia bởi tổ chức ”National Center for Urban School Transformation.”

“Tôi muốn chúc mừng toàn thể nhóm tại trường Tiểu Học DeAnda vì họ tiếp tục làm việc cực nhọc và tận tụy cho học sinh được giao phó cho họ để giáo dục,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan nói. “Các nhà giáo dục ngoại hạng của chúng tôi ở đó là điển hình cho sứ mệnh của HISD là tăng cường cho học sinh để trở nên nhà lãnh đạo toàn cầu, cố đạt được sự xuất sắc, và trở nên công dân có trách nhiệm.”

Một khởi xướng về tư duy nghiêm trọng xảy ra tại trường DeAnda trong hơn năm năm qua. Nó cung cấp một giáo trình nghiêm ngặt được đề ra để biến đổi sự giảng dạy thành những cảm nghiệm sống thực.

“Việc học tại trường DeAnda thì không bị giới hạn vào các môn của tiểu bang, nhưng còn du nhập các sáng kiến học hành nhiều ý nghĩa như sự đa dạng văn hóa, công dân, và trách nhiệm toàn cầu.” Hiệu Trưởng Lauren Mailhiot nói. “Tôi hãnh diện về nhóm của chúng tôi vì luôn luôn cố hơn nữa cho học sinh.”

Sứ mệnh của trường là tăng cường cho các học sinh ưu tú để trở nên những người lãnh đạo toàn cầu, cố đạt được sự xuất sắc, và trở nên công dân có trách nhiệm, biết suy nghĩ chín chắn, và thông tin có hiệu quả. Mục tiêu cho các giáo chức là tạo ra các học sinh mà họ đạt được sự thành công vượt ra ngoài lớp học.

Thành tích học vấn ngoại hạng tại trường này từng được công nhận bởi một vài tổ chức trong năm qua, gồm:

• 2019: Giải “Children at Risk Gold Ribbon” (#1 trong vùng Houston rộng lớn)

• 2019: “Educational Results Partnership Honor Roll School”

• 2019-2022: International Baccalaureate (IB) Candidate School

• 2019: Những đặc biệt trong tiểu bang vì thành tích học vấn trong môn đọc sách/văn phạm Anh, toán, và khoa học

• 2019: Thuộc 25 Phần Trăm Gia Tăng Học Vấn ở Texas, Thuộc 25 Phần Trăm Bớt Khoảng Cách Thành Tích, và sẵn sàng lên đại học

• 2019: Được hạng “platinum” từ chương trình “Houston’s Family and Community Engagement Program”

Muốn biết thêm thông tin về vinh dự của trường DeAnda Elementary School là một trong những trường thành thị tốt nhất nước và để biết các trường khác trong danh sách năm nay, hãy nhấn vào đây.