HISD chọn học sinh thắng giải cuộc thi vẽ thiệp ngày lễ 2020

Vào hôm thứ Hai, 16 tháng Mười Một, Khu Học Chánh Houston sẽ tiết lộ các học sinh thắng giải cuộc thi vẽ thiệp ngày lễ 2020 của học khu.

Năm nay, 18 học sinh từ các trường tiểu học, trung học các cấp đã được chọn vào chung kết từ tổng số 99 tham dự viên. 18 học sinh vào chung kết thì được chọn bởi các giám đốc vùng trong học khu. 18 tấm tranh đó sẽ được Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan quyết định. Bà chọn một tấm của cấp tiểu học, một của cấp trung học I cấp và một của trung học II cấp để đại diện cho học khu.

“Tôi muốn chúc mừng tất cả các nghệ nhân học sinh phi thường này,” bà Lathan nói. “Hàng năm, các học sinh có những thiết kế kinh ngạc, nó làm tôi khó khăn để chấm điểm. Nhưng tôi luôn mong được thấy các tài năng và mức độ nghệ thuật cao trên toàn học khu.”

Trong một nghi thức ảo bắt đầu lúc 12g30 tại Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White, các tấm thiệp thắng giải sẽ được công bố bởi Tổng Giám Đốc Lâm Thời Grenita Lathan.

“Tuy các tấm tranh phải được nộp qua kỹ thuật số vì COVID-19, năm nay có nhiều học sinh tham dự hơn bốn năm qua,” Chuyên Gia Giáo Trình Nghệ Thuật của HISD là Rickey Polidore nói. “Các giáo chức môn nghệ thuật không để đại dịch này làm giảm bớt những mong đợi nơi nghệ nhân học sinh, và điều đó được thấy trong các tấm tranh nộp năm nay.”

Nghi thức này có thể được theo dõi sống động trên đài HISD TV, Twitter và Facebook Live. Các tấm thiệp ngày lễ được vào chung kết sẽ được trưng bày và có thể mua tại HoustonISD.org/HolidayCards.