HISD gia tăng phân phối thực phẩm trong tháng Mười Hai

Khi khu học chánh trở lại sau lễ Tạ Ơn, sở Dịch Vụ Dinh Dưỡng đang chú trọng đến việc bảo đảm mọi học sinh có được thức ăn tốt trong suốt tháng Mười Hai và trong tuần lễ nghỉ mùa đông sắp tới.

HISD sẽ tổ chức 11 Neighborhood Supersites (địa điểm phân phát thực phẩm) trong suốt tháng này, kể cả trong khi nghỉ mùa đông. Mọi địa điểm cung cấp các bữa ăn học sinh đủ bảy ngày cũng như các thực phẩm và đồ gia dụng khác.

Ngoài ra, Dịch Vụ Dinh Dưỡng sẽ phân phát đến 5,000 gà tây vào những ngày được chọn nhờ sự hợp tác với các tổ chức “No Kid Hungry” và “Texas Hunger Initiative”.

Lịch Trình Tháng Mười Hai “Neighborhood Supersite”

Thứ Tư, 2, 9 & 30 tháng Mười Hai; 2g đến 6g chiều — Bữa ăn cho học sinh và hộp thực phẩm cho gia đình

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 5 tháng Mười Hai; 2g đến 5g chiều Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Thứ Bảy, 12 tháng Mười Hai; 2g đến 5g chiều — Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi, và gà tây

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.

Thứ Tư, 16 tháng Mười Hai; 2g đến 6g chiều – Bữa ăn cho học sinh và hộp thực phẩm cho gia đình và gà tây

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy, 19 tháng Mười Hai; 2 to 5 p.m. — Bữa ăn học sinh, dụng cụ vệ sinh, thuốc lau chùi

  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Các hộp thực phẩm gia đình và đồ gia dụng thì được dành cho mọi người. Bữa ăn học sinh dành cho trẻ em từ 1 đến 18 tuổi. Nếu con em không ở trong xe, vui lòng mang theo giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ khu học chánh nào của mỗi trẻ em cần thực phẩm. Để biết danh sách đầy đủ về địa điểm và thời gian phân phát các bữa ăn học sinh và cộng đồng, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình được khích lệ hãy kiểm lại trang mạng này về những việc đóng cửa tạm thời trước khi đến địa điểm phân phối.