Bảy trường HISD được xếp hàng đầu trong loại trường công tốt nhất của “Children at Risk”

Trường DeBakey HS for Health Professions được chọn là trường công tốt nhất trong 14 năm liền

Các trường Park Place ES, T.H. được xếp hàng đầu trong hai loại khác nhau

Gần 100 trường của Khu Học Chánh Houston được xếp hạng cao trong danh sách thường niên của tổ chức “Children at Risk” về các trường công lập tốt nhất trong tám quản hạt của thành phố này, với trường “DeBakey High School for Health Professions” lại được công bố là trường trung học tốt nhất trong vùng.

Các trường “Park Place Elementary School” và “T.H. Rogers School” mỗi trường được xếp hạng nhất trong hai loại khác nhau.

Trường Park Place đứng hạng nhất trong danh sách các trường tiểu học “Consistent Gold Ribbon”. Trường này còn đứng hạng nhất trong danh sách các trường tiểu học “Pandemic Proof” vì được các nhãn hiệu cao của “Children at Risk” trong ba năm liền.

Trường “T.H. Rogers”, là một trường Pre-K-8, được xếp hàng đầu trong các trường công lập tiểu học và trung học I cấp.

Các thứ hạng này được công bố hôm nay trong một cuộc họp ảo. Xem ở đây.

Các loại của tổ chức “Children at Risk” cho năm 2020 gồm các trường tiểu, trung học các cấp, các trường “Consistent Gold Ribbon”, các trường Pacesetter” đang trên đà trở nên trường “Gold Ribbon”, các trường “Top Graduation”, các trường “Pandemic Proof” đã trổi vượt trong ba năm liền, và các trường “Racial Equity” đạt được kết quả học vấn quan trọng với các học sinh da đen và nói tiếng Tây Ban Nha.

Các trường HISD khác được xếp hạng đầu trong danh sách gồm:

  • Eastwood Academy High School – Pandemic Proof (ngành trung học II cấp)
  • Energized for STEM West Middle School – Racial Equity (ngành trung học I cấp)
  • Holland Middle School – Pacesetter (ngành trung học I cấp)
  • Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men – Top Graduation Rates (tỉ lệ tốt nghiệp cao nhất)

“Đạt được sự xuất sắc, nhất là khi phải đương đầu với những thử thách chưa từng có thì không bao giờ dễ dàng, điều đó làm cho các thành quả của các trường đứng đầu của chúng tôi lại càng đáng cảm kích hơn nữa trong năm nay,” Tổng Giám Đốc Lâm Thời HISD là Grenita Lathan nói. “Chúng tôi tiếp tục chăm chỉ hoạt động để giữ được các tiêu chuẩn học thuật cao và tạo ra các kết quả gương mẫu cho học sinh. Khi thấy một số trường ‘Achieve 180’ được đề cao và được nhìn nhận năm nay, đó là chính yếu. Chúng tôi từng đầu tư nhân sự và nguồn năng để cải thiện kết quả trong những trường đó. Đây là một ngày hãnh diện trong HISD.”

Việc đứng đầu năm nay của trường DeBakey HS đánh dấu năm thứ 14 liên tục chiếm được hàng đầu trong các trường trung học công lập II cấp.

“Có nhiều trường tốt, và tất cả chúng tôi phải làm việc rất vất vả,” Hiệu Trưởng Agnes Perry của trường DeBakey nói. “Thật sung sướng khi năm nay được nhìn nhận một lần nữa về các tiêu chuẩn chúng tôi đặt ra và các mục tiêu chúng tôi đạt được trong trường DeBakey.”

Năm trước, trường T.H. Rogers được xếp hạng hai trong cả hai danh sách trường tốt nhất cấp tiểu học và trung học I cấp.

“Năm nay, chúng tôi không thể hãnh diện hơn khi được xếp hàng đầu bởi tổ chức ‘Children at Risk’,” Hiệu Trưởng trường T.H. Rogers là Tiffany Chenier nói. “Trường chúng tôi nhất định vượt qua mọi trở ngại phải đương đầu để chứng tỏ khả năng của học sinh như thế nào, kể cả các học sinh có nhu cầu đặc biệt. Hơn nữa, tôi cũng phải nhìn nhận các phụ huynh là những người đóng góp lớn cho sự thành công của chúng tôi.”

Năm trước, trường tiểu học Park Place được xếp hạng bốn trong danh sách các trường ‘Gold Ribbon’, là trường được nhìn nhận có tỉ lệ thành tích cao bất kể tỉ lệ cao của học sinh nghèo.

“Để nhận được hai chiến thắng bởi đi lên hàng đầu năm nay trong danh sách ‘Gold Ribbon’ và hàng đầu trong danh sách ‘Pandemic Proof’, đó là một thành quả không thể ngờ cho trường chúng tôi,” Hiệu Trưởng Nimmi Thomas của trường Park Place nói. “Tôi đặc biệt biết ơn các giáo chức, nhiều người là nhà giáo dục kỳ cựu từng ở đây từ 12 đến 15 năm.”

Tổ chức “Children at Risk” xếp hạng 1,371 trường công lập trong vùng Houston. Vì đại dịch, việc xếp hạng năm nay được quyết đinh dựa trên sự phân tích thành quả của trường trong các năm 2017, 2018 và 2019.

CÁC TRƯỜNG HISD ĐỨNG ĐẦU

TRUNG HỌC II CẤP
Hạng                              Tên Trường
#1 DeBakey High School for Health Professions
#3                                      Eastwood Academy High School
#5                                      Carnegie Vanguard High School
#6                                      East Early College High School
#7                                      Challenge Early College High School
#9                                      Young Women’s College Preparatory Academy

TRUNG HỌC I CẤP
Hạng                              Tên Trường
#1                                      T.H. Rogers School
#4                                      Mandarin Immersion Magnet School
#5                                      Project Chrysalis Middle School          
#6                                      Lanier Middle School

BEST ELEMENTARY SCHOOLS
Hạng                              Tên Trường
#1                                      T.H. Rogers School
#9                                      River Oaks Elementary School
#10                                    West University Elementary School

CONSISTENT GOLD RIBBON SCHOOLS
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Park Place Elementary School
#2                                      Lyons Elementary School
#3                                      DeAnda Elementary School
#5                                      De Chaumes Elementary School
#8                                      Sanchez Elementary School
#9                                      Joe E. Morena Elementary School

TOP GRADUATION RATES
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Mickey Leland College Preparatory Academy for Young Men
#3                                      North Houston Early College High School
#4                                      Eastwood Academy High School
#8                                      East Early College High School
#10                                    Houston Academy for International Studies

BEST RACIAL EQUITY SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#2                                      Lyons Elementary School
#3                                      Burbank Elementary School
#4                                      DeAnda Elementary School
#6                                      Park Place Elementary School
#9                                      De Zavala Elementary School
#10                                    Windsor Village Vanguard Magnet Elementary

Trung Học I Cấp
#1 Energized for STEM West Middle School
#2                                      Sharpstown International School
#4                                      Young Women’s College Preparatory Academy

Trung Học II Cấp
#2                                      Eastwood Academy High School
#3                                      Challenge Early College High School
#4                                      East Early College High School
#5                                      Young Women’s College Preparatory Academy
#6                                      North Houston Early College High School
#7                                      Sharpstown International School
#10                                    High School for Law and Justice

PANDEMIC PROOF SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#1                                      Park Place Elementary School
#2                                      Lyons Elementary School        
#3                                      Burbank Elementary School
#4                                      DeAnda Elementary School
#8                                      De Chaumes Elementary School

Middle
#6                                      Burbank Middle School
#7                                      Stevenson Middle School
#8                                      Hamilton Middle School

PACESETTER SCHOOLS
Tiểu Học
Hạng                              Tên Trường
#4                                      Looscan Elementary School

Trung Học I Cấp
#1                                      Holland Middle School
#3                                      Forest Brook Middle School

Trung Học II Cấp
#1                                      Eastwood Academy High School
#2                                      East Early College High School
#3                                      North Houston Early College High School
#5                                      Jane Long Academy
#6                                      Jones Futures Academy

Ban quản trị những trường được xếp hạng cao bởi “Children at Risk” nói rằng những thử thách đem lại bởi đại dịch này đòi hỏi sáng kiến và sự kiên cường để duy trì các tiêu chuẩn học vấn cao và đáp ứng với các nhu cầu giáo dục, xã hội, và cảm xúc của học sinh.

Về danh sách thứ hạng trường vùng Houston của tổ chức “Children at Risk Houston”, hãy nhấn vào đây.

“Children at Risk” là một tổ chức vận động xếp hạng các trường công lập ở Texas với mục đích thông tin cho cộng đồng và hứng khởi sự thay đổi cần thiết.