Tổng Giám Đốc Lâm Thời bị ngạc nhiên với giải thưởng “Leukemia and Lymphoma Society HERO”

Trong một cuộc họp ảo bất ngờ vào thứ Tư, Tổng Giám Đốc Lâm Thời Khu Học Chánh Houston Grenita Lathan được vinh dự nhận giải HERO bởi tổ chức “Leukemia and Lymphoma Society” – Vùng Vịnh.

Giải này, được giới thiệu trong một cuộc họp ảo Microsoft Teams giữa các nhà lãnh đạo học khu, để vinh danh các cá nhân và/hoặc các nhóm/tổ chức nào đã gây quỹ hay tặng $50,000 để giúp tài trợ sự nghiên cứu mới nhất cũng như để giúp đỡ các nạn nhân bệnh ung thư và gia đình.

“Cảm ơn quý vị về vinh dự này, chúng tôi thực sự tôn kính và quý giá sự hợp tác của chúng tôi với tổ chức này,” bà Lathan nói. “Nó thực sự là công việc của Nhóm HISD, họ làm việc vất vả, và chúng tôi không thể thực hiện được điều đó nếu không có họ.”

HISD là một trong những hợp tác viên lớn nhất của tổ chức “Leukemia & Lymphoma Society Gulf Coast” với hơn 113 trường ghi tên để gây quỹ cho trẻ em bị ung thư. Năm qua, khu học chánh đã gây quỹ tổng cộng $80,000 cho các chương trình nghiên cứu bệnh leukemia (bạch cầu) & lymphoma (ung thư hạch). Vào lúc cuối của sự ngạc nhiên này, bà Lathan đưa ra một thách đố gây qũy mới cho khu học chánh.

“Nếu chúng ta có thể kiếm được $80,000, chúng ta cần cùng nhau hoạt động và kiếm được $100,000 năm tới,” bà nói.

Muốn biết thêm thông tin về tổ chức “Leukemia & Lymphoma Society Gulf Coast”, hãy vào trang https://www.lls.org/gulf.