Chiến dịch truyền thông xã hội, nỗ lực tặng khẩu trang khích lệ học sinh và nhân viên hãy #MaskUp

HISD vừa phát động một chiến dịch”đeo khẩu trang” khi học sinh và nhân viên trở lại lớp vào tuần này.

Một chiến dịch truyền thông xã hội trên toàn học khu, #HISDMaskUpDay, sẽ được khởi sự vào thứ Sáu, 8 tháng Giêng và được tổ chức cùng lúc với việc phân phát quy mô các khẩu trang từ “Ever PPE Inc.” và “AOK Tooling”. Mới đây, hai công ty này đã cùng nhau tặng 500,000 khẩu trang cho nhân viên và học sinh HISD, khích lệ họ hãy giữ an toàn và #MaskUp.

Các trường được khích lệ tự ghi nhận việc phân phối khẩu trang cho nhân viên và học sinh và theo dõi các mạng truyền thông xã hội sau:

  • Instagram: @everppeofficial / @houstontxisd
  • Twitter: @EverPpe / @HoustonISD
  • Facebook: Ever PPE / Houston ISD

Các trường cũng có thể tham dự thi đua toàn học khu

“Mask-Up Challenge” bằng cách đưa lên hình ảnh/video cho thấy học sinh, nhân viên, và ban quản trị sử dụng khẩu trang cách chính xác.

Muốn biết thêm thông tin về Ever PPE, hãy vào trang www.everppe.com.