Hạn chót để ưu tiên được FAFSA cho học sinh Texas là 15 tháng Giêng

Hoàn tất đơn xin trợ cấp “Free Application for Federal Student Aid” (FAFSA) là bước đầu tiên để có thể được hưởng nhiều loại trợ cấp tài chánh khác để đi học – và hoàn tất FAFSA sớm là cách tốt nhất để được tối đa tiền trợ cấp đại học. 

Tuy chính phủ liên bang không có hạn chót nhất định khi nào phải hoàn tất FAFSA, tất cả 50 tiểu bang thì có. Và với Texas, hạn chót là 15 tháng Giêng, 2021.

Khi nộp đơn xin trợ cấp, thời gian thì quan trọng. Hàng năm, văn phòng “Office of Federal Student Aid” cung cấp hơn $120 tỉ đô la qua trợ cấp, tiền cho vay, và tiền vừa đi học vừa đi làm để giúp học sinh trả tiền đại học. Ưu tiên cho số tiền này sẽ được trao cho những học sinh nào nộp đơn trước hạn chót để cứu xét ưu tiên.

Học sinh và phụ huynh có thể nộp đơn xin các ngân khoản này trực tuyến trong trang  www.fafsa.gov. Quý vị cũng có thể điền đơn FAFSA ngay từ điện thoại. Để điền đơn FAFSA trên điện thoại, chỉ cần lấy xuống ứng dụng “myStudentAid mobile app” (iOS hay Android) và điền đơn trên máy di động của mình.

Nếu quý vị là một học sinh ngoại quốc hay không phải công dân, quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được coi là một thường trú nhân Texas vì mục đích học phí. Nếu có, quý vị cũng có thể đủ điều kiện để được nhận trợ cấp tài chánh tiểu bang. Để nộp đơn xin trợ cấp tiểu bang, quý vị phải điền đơn TASFA (Texas Application for State Financial Aid). Quý vị có thể tìm thấy đơn này ở đây. 

Muốn biết thêm thông tin về việc chuẩn bị đại học, hãy vào trang “HISD College Readiness” tại www.houstonisd.org/collegereadiness.