Địa điểm mới HISD Neighborhood Supersite mở ra tại Butler Stadium

Khu Học Chánh Houston mở địa điểm thứ sáu “Neighborhood Supersite” tại vận động trường Butler Stadium trong vùng Tây Nam Houston để phục vụ các gia đình trên toàn thành phố tốt hơn.

Quyết định này là một phần trong nỗ lực tập trung các bữa ăn học sinh và phân phát thực phẩm cộng đồng vào các địa điểm có nhu cầu lớn nhất.

Địa điểm “Neighborhood Supersite” tại Butler Stadium, 13755 Main St., sẽ mở cửa vào các ngày thứ Bảy, từ 10g sáng đến 1g trưa, bắt đầu vào thứ Bảy này, 6 tháng Hai.

Các địa điểm “Neighborhood Supersites” cung cấp các bữa ăn cho học sinh đủ một tuần cũng như nhiều loại thực phẩm và đồ gia dụng cho cộng đồng. Các nơi này hoạt động vào những ngày thứ Tư và thứ Bảy. Thời gian và địa điểm được liệt kê dưới đây.

Thứ Tư từ 2 đến 6 giờ chiều

  • Barnett Stadium, 6800 Fairway Drive

Thứ Bảy từ 10g sáng đến 1g trưa

  • Almeda Elementary School, 14226 Almeda School Road
  • Butler Stadium, 13755 Main St.
  • Hattie Mae White Educational Support Center, 4400 W. 18th St.
  • Hexser T. Holliday Food Services Support Center, 6801 Bennington St.
  • M.C. Williams Middle School, 6100 Knox St.
  • Sugar Grove Academy, 8405 Bonhomme Road

Các bữa ăn học sinh thì miễn phí cho mọi học sinh từ 1 đến 18 tuổi. Nếu trẻ em không có mặt khi đến lấy, gia đình phải trình giấy khai sinh hay bằng chứng ghi danh trong bất cứ học khu nào cho mỗi đứa trẻ cần thức ăn.

Để biết danh sách mới nhất về thời gian và địa điểm phân phát, hãy vào trang HoustonISD.org/StudentMeals. Các gia đình hãy kiểm lại trang này để biết có đóng cửa tạm hay không trước khi đến một địa điểm nào đó.