Cuộc họp diện đối diện được dự tính để thu thập ý kiến về quy trình tìm kiếm tổng giám đốc

Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức một cuộc họp chung diện đối diện vào lúc 6g chiều ngày thứ Ba, 6 tháng Tư, tại trường Trung Học Lamar(3325 Westheimer Road 77098) về việc tìm kiếm toàn quốc một tân tổng giám đốc thường trực.

Cuộc họp này, cũng có thể truy cập trực tuyến qua Microsoft Teams,  sẽ cung cấp ý kiến về tiểu sử sơ lược của ứng viên và đem lại một cơ hội để thảo luận về quy trình tìm kiếm.

Để biết thêm thông tin về quy trình tìm kiếm, hãy vào trang HoustonISD.org/SupeSearch.