Các trường Hobby ES, Alcott ES được chọn là ‘Culture Cultivator Campuses’ bởi Sở Giáo Dục Quận Harris

Sở Giáo Dục Quận Harris (HCDE) đã chọn hai trường tiểu học HISD là “2021 Culture Cultivator Campuses” (trường vun trồng văn hóa).

Cả hai trường Hobby và Alcott được chọn là “Culture Cultivator Campuses”, hoặc các trường đã trổi vượt thực hiện các hệ thống và thực hành để hỗ trợ tốt nhất học sinh, nhân viên và cộng đồng trong một cách năng động – nhất là trong giữa thời đại dịch COVID-19.

Một phần trong vinh dự này, HCDE mời các trường Hobby và Alcott hãy chia sẻ công việc họ làm với các trường khác qua hai cơ hội:

  • Hướng dẫn một khóa hội thảo nhóm tại đại hội ảo “A Day of Educational Innovation with Ron Clark 2021” vào thứ Bảy, 10 tháng Tư, và chia sẻ những gì trường đã làm để xây dựng một văn hóa tích cực. Cảm nghiệm phát triển chuyên môn này sẽ quy tụ các nhà giáo dục trong quản hạt để hợp tác, nối kết, và chia sẻ những thực hành tốt nhất.
  • Chia sẻ hành trình lãnh đạo của trường trong “podcast” của HCDE, The Wellness Space, hiện được phóng lên Apple, Spotify, Google và 10 diễn đàn khác.

Muốn biết thêm thông tin về “A Day of Educational Innovation Conference with Ron Clark 2021”, nơi đề cập đến cả trường, có thể tìm thấy trực tuyến ở đây.