Tổng Giám Đốc House sơ phác các kế hoạch của học khu trong chuyến thăm trường Sugar Grove Academy

Đứng trong khu vườn bên trong bức tường đỏ ở phía trước trường Trung Học Sugar Grove Academy, tân Tổng Giám Đốc HISD Millard House II chăm chú lắng nghe khi Trưởng Phòng Khoa Học Charles Huckaby kể ra các rau trái đang được trồng trong chỗ xanh tươi.

“Khoai tây, tỏi, bắp, ớt, cà chua, bí đao, ớt xanh, ngay cả ớt thật cay, nếu quý vị có can đảm nếm thử,” ông Huckaby nói.

“Tôi không dám đâu!” ông House đùa giỡn trả lời.

Sự dừng chân ở khu vườn này là một phần trong chuyến thăm viếng của ông House đến lớp hè của trường Sugar Grove, ở đây ông đã đi thăm cơ sở này và sau đó tổ chức cuộc họp báo đầu tiên với tư cách tổng giám đốc, sơ phác các mục tiêu của ông cho HISD.

“Nhiệm vụ của tôi khi làm tổng giám đốc là để duy trì và phát triển một môi trường giảng dạy và học hành nghiêm ngặt mà nó cung cấp cho mọi học sinh một cảm nhận lệ thuộc trong khi các em phát triển về trí tuệ, cảm xúc, và xã hội,” ông House nói.

Loại “môi trường nghiêm ngặt” đó được minh họa ở một lần dừng chân khác trong chuyến thăm trường, khi ông House theo dõi giáo chức kỳ cựu 35 năm Corazon Flores tổ chức phiên tòa trước lớp Xã Hội Học của bà, khi kể ra vài loại người đại diện trong các chính quyền được bầu.

Ở một lần dừng chân khác, một lớp quy tụ trong khu đọc sách “nook” của trường này, đọc cuốn truyện về sử “No Promises in the Wind.” Các học sinh thay phiên đọc lớn tiếng, đóng vai trò của mình trong tình tiết thời Đại Khủng Hoảng, với các giọng nói cho các nhân vật khác nhau.

Các lớp đó chỉ là hai trong nhiều lớp đang xảy ra ở trường Sugar Grove mùa hè này, với gần 300 học sinh ghi tên năm nay. Nhiều học sinh tham dự các lớp hè để giúp giảm bớt một số thất thoát xảy ra trong kỳ đại dịch.

Vì hậu quả của các khoảng cách biệt đó, ông House vạch ra ba mục tiêu ông muốn giải quyết ngay lập tức với HISD.

  • Mục tiêu 1: Đưa học sinh tham dự trở lại cảm nghiệm giáo dục công cộng.
  • Mục tiêu 2: Bảo đảm việc mở cửa trường được an toàn và có thứ tự.
  • Mục tiêu 3: Hình thành và phát biểu một chiến thuật mạnh mẽ mà nó củng cố con đường sáng kiến và tuyệt hảo.

Theo ông House, bước đầu để đạt được các mục tiêu đó là trở lại sự giảng dạy diện đối diện 100 phần trăm cho niên khoá tới. Ông tổng giám đốc cũng nhận biết những lo âu của phụ huynh về sức khỏe và sự an toàn trong các trường, khi nhắc đến các nghiên cứu của CDC rằng các trường thì an toàn và không liên quan đến sự lan tràn trong cộng đồng. Ngoài ra, ông kể ra số vụ COVID-19 trên toàn học khu đã giảm 90 phần trăm kể từ đầu năm nay.

“Các con của tôi từng là những người học ảo và sẽ là học sinh HISD [năm nay],” Tổng Giám Đốc House nói. “Sự an toàn của chúng và của con em quý vị là ưu tiên hàng đầu của tôi. Khi việc chủng ngừa tiếp tục gia tăng trong toàn thể Quận Harris và quốc gia, chúng tôi tin rằng việc trở lại học diện đối diện trong niên khoá tới sẽ thực sự an toàn cho học sinh và giáo chức.”

Cuộc gặp gỡ ở trường trung học này chỉ là sự mở đầu, theo ông House. Ông dự định tổ chức các diễn đàn cộng đồng trong một vài tháng tới để gặp gỡ các phụ huynh, giám hộ, và những người lưu tâm, để bao gồm “những ai thường không có một chỗ trong bàn.”

Các diễn đàn đó tất cả nằm trong công việc làm cho HISD trở nên một khu học chánh công bằng, minh bạch hơn, với các tiếng nói từ khắp cộng đồng được tham dự trong việc quyết định, theo ông House.

“Chỉ qua việc lắng nghe quý vị và theo sau là những hành động đáp ứng các nhu cầu và khát vọng được chia sẻ của quý vị mà chúng ta sẽ đạt được sự thay đổi thực tế, có tính biến đổi trong các trường của chúng ta,” ông House nói. “Tôi tin rằng cộng đồng HISD sẽ đến với nhau để làm cho học khu này công bằng, bao gồm, và thực sự là viện giáo dục cho mọi người.”

Để xem toàn thể cuộc họp báo, hãy nhấn vào đây.