“G-Unity Business Lab” của nhân vật huyền thoại nhạc hip-hop “50 Cent” giúp giới trẻ HISD

Vào thứ Hai, thế giới nhạc hip-hop và HISD cùng đến với nhau để đền ơn cộng đồng với hai sự kiện tách biệt. Tại trường Trung Học Wheatley, một trong những ngôi sao nhạc rap của thập niên 2000, ông “50 Cent”, đã đưa các nỗ lực từ thiện của ông đến HISD với “G-Unity Business Lab Kickoff”.

Tổ chức “G-Unity Business Lab Kickoff” là một phần của sự hợp tác giữa G-Unity Foundation và HISD. Trong sinh hoạt này, Thị Trưởng Sylvester Turner, Tổng Giám Đốc Millard House, các ủy viên giáo dục HISD, nhân viên HISD, Dân Biểu Alma Allen, phần tử Nha Giáo Dục Tiểu Bang Lawrence Allen Jr., và Phó Chủ Tịch của “Horizon United Group” Al Kashani đã cùng với ông “50 Cent” và tổ chức của ông giới thiệu 75 học sinh “G-Star” từ các trường trung học Wheatley, Worthing, và Kashmere. Tổ chức “G-Unity Business Lab” thích hợp với khởi xướng “Complete Communities Initiative” của Thị Trưởng Turner.

Các học sinh tham dự trong chương trình này đã lên tiếng cảm ơn tổ chức “G-Unity Business Lab” đến với HISD. Học sinh Dunley Sanders muốn dùng kinh nghiệm này để mở một nhà quàn với mẹ của mình.

“Đó là một cách tốt hơn để đưa chúng tôi vào một vị thế để tương lai sáng lạn,” Sanders nói. “Chúng em chỉ cố tận dụng điều đó trong khi có thể.”

“G-Unity Business Lab” nhằm giáo dục giới trẻ trong các thành phố với một hướng giáo dục về thương mãi và tinh thần kinh doanh phù hợp với các ý niệm của MBA trong một chương trình sau khi tan học mà nó sẽ kéo dài 12 tuần với đặc điểm là được sự dìu dắt của các nhà lãnh đạo thương mãi nổi tiếng. Vào lúc chấm dứt, các học sinh sẽ thi đua trong một kiểu thi đua “Shark Tank” được gọi là “The Hustle Tank.” Chương trình thí điểm này được đồng tài trợ bởi “G-Unity Foundation”, đang đầu tư $300,000 trên hai năm, với ngân khoản tương xứng của HISD thành tổng cộng là $600,000.

“Chương trình này phù hợp với nhãn quan của HISD về giáo dục đồng đều toàn thể đứa trẻ bằng cách cung cấp sự hỗ trợ học vấn và ngoài học vấn cần để bảo đảm rằng học sinh chúng tôi có thể ganh đua trong nền kinh tế toàn cầu,” Tổng Giám Đốc House nói.

Tại trường Trung Học Fleming, đồng sáng lập viên “Reading With A Rapper” là Jarren Small, Trưởng Phòng Nhân Sự HISD Silvia Trinh, và các đại diện từ BET và Foot Locker đã nói về sự quan trọng của văn hóa, sự đại diện, và phẩm chất giáo dục. Chương trình “Reading With A Rapper” sử dụng kỹ thuật, lời bài hát về xã hội, và phim video có liên quan đến nội dung ELA. Nằm trong phần kỹ thuật là các máy nghe cản tiếng ồn và các “tablet Surface Pro” của Microsoft.

Tại trường Wheatley cũng có sự vui thích bất ngờ, khi ông “50 Cent” trình bày một bài ngẫu hứng của ông “In Da Club” để mừng sinh nhật Thị Trưởng Turner.

Hiện đang sống ở Houston, ông “50 Cent” đặc biệt nhắm đến các trường HISD là một phần của “G-Unity Business Lab”.

“Chương trình này cung cấp các cơ hội mà khi tôi còn đi học thì không có, đó là cách tôi trả lại, và tôi có một nhóm chung quanh tôi,” ông “50 Cent” nói. “Tôi biết tôi có thể đến với các em này trong một phương cách khác biệt – có được các em mà thường không muốn tham dự trong một chương trình sau khi tan học, để làm một điều gì đó là năng lượng tích cực.”