Comcast, Telemundo tặng 500 Chromebook, tiền cho “HISD Foundation”

Chương trình “Comcast Internet Essentials Program” và hãng Telemundo đã tặng 500 Chromebooks và số tiền $30,000 cho “HISD Foundation” vào hôm thứ Sáu.

Ông Tổng Giám Đốc Millard House được sự tham gia của Giám Đốc Điều Hành “HISD Foundation” là bà Katherine Smith khi nhận số tiền tặng tổng cộng là $155,000. Từ số tiền đó, $125,000 dành cho máy Chromebooks và số tiền còn lại $30,000 là tiền mặt. Số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ nhiều chương trình khác.

“Số tiền tặng này cũng sẽ giúp hỗ trợ học sinh qua các khả năng kỹ thuật số và các chương trình tìm hiểu sau khi tan học tại hai trường và sẽ huấn luyện các gia đình về sự hiểu biết kỹ thuật số, công dân kỹ thuật số, và sự an toàn qua sinh hoạt Parent University,” ông House nói. “Sự tài trợ này cũng sẽ được dùng cho ‘Career Ready Wagon’ để cổ vũ việc tìm hiểu ngành nghề STEM.”