Trường Almeda ES chọn tân hiệu trưởng Ian Olmstead

Thông Báo Hiệu Trưởng – Trường Tiểu Học Almeda

Ông Ian Olmstead được chọn là tân hiệu trưởng của trường Tiểu Học Almeda. Ông có 14 năm kinh nghiệm dạy học trong HISD.

Ông Olmstead di chuyển đến Houston từ Michigan vào năm 2007, ở đây ông bắt đầu sự nghiệp với HISD là giáo chức môn xã hội học tại trường Trung Học Sharpstown. Sau đó ông chuyển sang vai trò Chuyên Gia Phát Triển Giáo Chức là nơi ông hỗ trợ các giáo chức trường và nhóm lãnh đạo, tập trung đến việc phát triển học trình, huấn luyện, và thẩm định. Gần đây nhất, ông Olmstead là hiệu phó và sau đó là Giám Đốc Giảng Dạy tại trường Trung Học Wisdom. Ông có bằng Cử Nhân về Sử Ký của Đại Học Western Michigan và bằng Cao Học Giáo Dục về Quản Trị và Chứng Chỉ Hiệu Trưởng của trường Sam Houston State University.