Tổng Giám Đốc House vạch ra một tương lai sáng lạn cho HISD

“Hy vọng” và “niềm tin” là những chữ được chia sẻ bởi một phần tử cộng đồng trong một cuộc họp chung trong 16 cuộc họp “Listen & Learn” được dùng để diễn tả viễn ảnh của bà về tương lai của học khu này.

Tương lai của HISD hiện đang được vạch ra sau các ý kiến phản hồi từ học sinh, phụ huynh, giáo chức, và các phần tử cộng đồng, cũng như ý kiến từ các viên chức dân cử, hợp tác viên, và người lãnh đạo trong vùng.

Tổng Giám Đốc Millard House đã đạt đến 100 ngày là người lãnh đạo của khu học chánh lớn nhất Texas, ông nói ông dành cả cuộc đời để chuẩn bị cho thách đố này.

“Sự nghiệp của tôi đã chuẩn bị cho tôi lãnh đạo cộng đồng này ngay bây giờ trong thời gian rất nhiều thách đố, nhưng tôi coi các thử thách này là những cơ hội,” ông House nói.

Ông House sẵn sằng làm việc để giải quyết những lưu tâm, và nhu cầu mà chúng xuất hiện trong nhiều sinh hoạt tiếp cận và cuộc họp chung “Listen & Learn”.

“HISD chắc chắn có tiềm năng để khai mở các cơ hội này,” ông House nói. “Khu học chánh chưa sống đúng với sự mong đợi là cung cấp một nền giáo dục tuyệt hảo và công bằng cho mọi học sinh, nhưng bây giờ là lúc để mạnh dạn thay đổi và tái quyết tâm. Tôi say mê về việc đứng đầu trách nhiệm này, có như thế học sinh từ mọi nơi mới có thể phát triển trong một tương lai với vô hạn cơ hội.”

Ông House, người đã từng hướng dẫn nhiều khu học chánh trong 25 năm kinh nghiệm giáo dục của ông, đã nhắc lại các ưu tiên của ông là đảm bảo mọi trường trong học khu được hỗ trợ và được giữ ở các tiêu chuẩn cao, số học sinh có nhu cầu đặc biệt được phục vụ hữu hiệu, và lãnh đạo với trách nhiệm, và sự liêm chính.

Nhìn đến trước, HISD hướng hoạt động đến một tương lai công bằng cho mọi học sinh với các giáo chức, các nguồn năng, cơ sở, và sự trợ giúp tốt nhất. Những ưu tiên của ông tổng giám đốc là vun xới tài năng cấp thế giới ở mọi cấp độ ở các trường, cung cấp các nguồn năng đồng đều tại MỌI trường, cổ vũ sự giảng dạy có phẩm chất cao qua học trình và sự giảng dạy nghiêm ngặt, đảm bảo có các trường tốt trong mọi cộng đồng bởi có những hành động mạnh dạn trong những trường kém, và cung cấp các dịch vụ hữu hiệu và giúp đỡ những học sinh có nhu cầu ngoại lệ.

Khi HISD phát triển một lối chiến thuật đầy đủ, học khu muốn được nghe từ quý vị. Hãy dành chút thời giờ để điền bản thăm dò này. Để duyệt qua những gì sẽ đến, hãy đọc bản tường trình này.

Dọc theo con đường, ông House được nghe những đề nghị, lưu tâm, chào hỏi 100 người, và nhìn thấy nhiều khuôn mặt trong các cộng đồng của HISD. Như những chữ “hy vọng,” và “niềm tin” được nghe trong các sinh hoạt chung, một chữ khác được ông House nhấn mạnh – chữ “chúng ta,” bởi vì để vạch ra một tương lai sáng lạn thì sẽ cần đến mọi người cùng nhau làm việc.