HISD chọn viên chức lãnh đạo chiến thuật hoạt động

Tổng Giám Đốc Millard House II đã chọn ông Max Moll là chánh văn phòng hoạt động của Khu Học Chánh Houston.

Vai trò này sẽ đứng đầu một sở bao gồm phòng thông tin, dịch vụ ủy ban giáo dục, sự tham dự của gia đình và cộng đồng, những giao tế chính quyền, và hợp tác viên cộng đồng, cùng với Trung Tâm Phụ Huynh của chúng ta.

Gần đây nhất, ông Moll là trưởng phòng thông tin và phó giám đốc của Phòng Chỉ Huy Thành Phố Houston. Trong vai trò này, ông là công cụ trong việc cải tổ lương bổng của thành phố này, giải quyết sự bất quân bình ngân sách về cơ cấu của thành phố và hỗ trợ sự minh bạch trong toàn thể các cơ quan.

Trước đây, ông Moll là trưởng phòng nhân viên tại Phòng Thương Mãi Tây Ban Nha ở Houston, đứng đầu tổ chức hỗ trợ thương mãi của người nói tiếng Tây Ban Nha trong vùng Houston rộng lớn. Trong khi ở đây, ông hướng dẫn việc thực hiện viễn ảnh chiến thuật của tổ chức này; phát triển, hình thành, và quản lý các chiến dịch công cộng sự vụ của tổ chức; và là liên lạc viên các vấn đề chính phủ. Trước đây ông còn là một tư vấn thâm niên tại một công ty về chiến thuật thông tin và sự vụ công cộng ở Houston.

Ông Moll có bằng cử nhân về truyền thông đại chúng của trường “Manship School of Mass Communication” tại đại học “Louisiana State University” và bằng cao học của trường “George Washington University”. Hiện nay ông là một phần tử của tiểu ban tiếp thị Bảo Tàng Viện Nhi Đồng ở Houston và “Houston Public Media’s Young Leaders Council”, và ông là một cố vấn của “Big Brothers Big Sisters of Greater Houston”.