Ủy Ban Giáo Dục HISD chọn tân chủ tịch, các chức vụ cho 2022

Vào hôm thứ Năm, Ủy Ban Giáo Dục HISD đã chọn các chức vụ mới cho 2022, đồng lòng chọn Ủy Viên Học Khu VIII Judith Cruz là Chủ Tịch Ủy Ban.

Chủ Tịch từ nhiệm Patricia Allen đã chuyển búa chủ tịch cho bà Cruz, biểu thị sự thay đổi chức vụ.

Các chức vụ còn lại được chọn cho 2022 là: Đệ I Phó Chủ Tịch Elizabeth Santos, Đệ II Phó Chủ Tịch Kathy Blueford-Daniels, Tổng Thư Ký Sue Deigaard, và Phó TTK Myrna Guidry.

Để biết thêm về các ủy viên của HISD, hãy vào trang mạng của Ủy Ban Giáo Dục.

Ủy ban còn tán thành một hợp đồng với trường “Prairie View A&M University” để cung cấp sự hỗ trợ, trong số tiền $400,000, cho giai đoạn một của đồ án làm bức tượng trong trường Trung Học Booker T. Washington, “THE VISION”.

“THE VISION” là một nỗ lực của học sinh để giúp tưởng nhớ đến lịch sử phong phú 129 năm của trường này và nâng cao sự nhận thức về thay đổi khí hậu (địa phương cũng như toàn cầu). Đồ án này gồm việc dựng một bức tượng của ông Booker T. Washington, một công trường để học chung, một công viên đi bộ, và một nhà kính “geodome”.

Mốc điểm lịch sử này sẽ là bức tượng thứ ba về một người Da Đen nổi tiếng ở Houston, cùng với các bức tượng của Ts. Martin Luther King, Jr., và Nghị Sĩ George Thomas “Mickey” Leland.

Ủy Ban còn tán thành số tiền tặng là $5,000 từ tổ chức “Sports Authority Foundation” cho chương trình ban nhạc trường Sterling HS Raider để mua nhạc cụ mới và số tiền $10,000 tặng cho trường Attucks MS. Quà tặng này gồm một “Nook Pod” sẽ được giao đến trường và thiết lập. “Nook Pod” là một kiến trúc để giải quyết các vấn đề cảm giác, như âm thanh và ánh sáng, cho học sinh có những khác biệt về học hành và đa dạng thần kinh.