Hãy biết đến người đoạt giải “Teacher Appreciation” của trường Oates ES

Phòng Tài Năng của HISD đã trao tặng cô Neftaly Gonzalez của trường Tiểu Học Oates với giải thưởng “Teacher Appreciation” (cảm ơn giáo chức).

Điều làm giáo chức song ngữ lớp ba này thật ngạc nhiên là vì cô nghĩ rằng các máy quay phim ở đó chỉ để quan sát lớp học.

“Bây giờ tôi cảm thấy có thêm áp lực, nhưng tôi thích rằng các học sinh thấy điều đó vì chúng biết là chúng có khả năng thi hành bất cứ mục tiêu nào có trong đầu và chúng có thể đạt được điều đó,” cô Gonzalez nói.

Hiệu Trưởng Melissa Melchor đã khen ngợi sự tận tâm của cô Gonzalez cho lớp này.

“Cô ấy rất chăm chỉ làm việc,” bà Melchor nói. “Cô ấy thi hành mọi thứ có thể để giúp học sinh. Cô ấy vượt trên bổn phận để thi hành bất cứ gì quý vị yêu cầu.”

Hãy biết thêm về cô Gonzalez như dưới đây:

Hỏi: Môn học nào cô thích nhất trong trường?

Gonzalez: Môn toán.

Hỏi: Cuốn sách cô ưa thích là gì?

Gonzalez: Nói chung tôi thích các sách của trẻ em. Các sách hư cấu thực tế có nhiều chương.

Hỏi: Chỗ cô thích ăn ở đâu trong Houston?

Gonzalez: Bất cứ tiệm nào bán “taco”

Hỏi: Điều gì khiến cô trở nên một giáo chức?

Gonzalez: Ngay từ khi ở tiểu học, tôi đã luôn luôn thích làm cô giáo. Tôi nghĩ các giáo chức tiểu học đã thường thúc đẩy tôi. Bây giờ tôi muốn giống như các giáo chức đó mà họ đã thúc đẩy tôi để tôi có thể thúc đẩy các học sinh.

Hỏi: Năm nay cô hy vọng gì cho các học sinh của cô?

Gonzalez: Tôi chỉ muốn các em thấy rằng chúng có thể đạt được bất cứ mục tiêu nào. Và chúng lớn lên là các học sinh, là công dân, là người tốt hơn, về học vấn và cảm xúc.