Sinh hoạt ‘The Talk’ cổ vũ đối thoại tốt đẹp với cộng đồng, nhân viên công lực

Nằm trong nỗ lực liên tục của HISD để cổ vũ sự đối thoại tích cực giữa giới trẻ và nhân viên công lực, trường Trung Học Navarro đã tổ chức sinh hoạt “The Talk”, với diễn giả chính là ông Marvin Richardson, Giám Đốc Hành Động của “Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives” của Hoa Kỳ. Tổng Giám Đốc Millard House và Ủy Viên Khu Vực Bầu Cử 2 của Quận Harris là Adrian Garcia cũng có mặt.

Ông Richardson, nhân viên công lực trong ba thập niên, khích lệ học sinh hãy nhìn đến nhân viên công lực như những người chăm sóc cộng đồng.

“Tôi đeo một phù hiệu, nhưng tôi còn hơn cả phù hiệu này,” ông nói. “Tôi là người mà khi các em biết tôi, tôi nghĩ các em thực sự thích tôi. Tại sao? Bởi vì tôi chăm sóc các em.”

Các viên chức cảnh sát Houston và các đại diện Cảnh Sát Trưởng Quận Harris cũng tham dự để biểu diễn những giao tiếp tích cực giữa cảnh sát và học sinh.

“Vì những gì đang xảy ra trên toàn quốc, chính những đối thoại quan trọng này sẽ giúp xây dựng những tương quan dựa trên sự tin tưởng và hiểu biết, mà nó dẫn đến những hợp tác vững mạnh giữa cảnh sát và học sinh,” ông House nói.

Các sinh hoạt như “The Talk” cốt để tiếp tục xây dựng sự tin tưởng trong các trường HISD và cơ quan hành pháp địa phương.

“Điều rất quan trọng cho các nam nhân, các học sinh, và cộng đồng này là có thể thiết lập sự tin tưởng đó, bởi vì chúng ta cũng cần bắt đầu nhìn đến các viên chức cảnh sát như đồng minh,” hiệu trưởng

Emeterio Cruz nói. ”Họ ở đây để thực sự bảo vệ và trông coi chúng ta.”