Một ngạc nhiên xúc động cho người đoạt giải “Teacher Appreciation” từ trường Hartsfield ES

Phòng Tài Năng của HISD đã tặng cho cô giáo DeShawn Beatty của trường Tiểu Học Hartsfield với giải thưởng “Teacher Appreciation”.

Khi cô Beatty nhận ra rằng cô đang được vinh dự vì công việc thi hành trong lớp, cô bắt đầu khóc. Đó là những năm khó khăn cho giáo chức lớp một này.

“Các em học sinh là sức mạnh của tôi. Tôi mất đứa con trai, và tôi mất mẹ tôi vào năm trước,” cô Beatty nói qua dòng lệ. “Tôi tiếp tục đến đây là việc vì họ đem cho tôi sức mạnh, và tôi yêu quý các học sinh của tôi.”

Cô Beatty dạy lớp mẫu giáo năm trước, nhưng cô tạo được ảnh hưởng mạnh trên học sinh đến nỗi Hiệu Trưởng Travis Johnson đã yêu cầu cô đi theo các em lên lớp một.

“Thật khó, nhưng cô ấy tiếp tục trở lại đây hàng ngày. Và tôi nói cho quý vị biết, có một số em rất giỏi, hàng năm,” Johnson nói.

Hãy biết thêm về cô Beatty dưới đây:

Q: Vì đây là một trường magnet về “Animal and Environmental Science”, thú vật nào cô ưa thích nhất?

Beatty: Con voi

Q: Môn học nào cô thích nhất trong trường?

Beatty: Khoa học

Q: Ở Houston, tiệm ăn nào cô thích nhất?

Beatty: Soul Garden

Q: Điều gì khiến cô trở nên một giáo chức?

Beatty: Lúc đâu, tôi muốn là chuyên gia dinh dưỡng. Tôi thấy nhiều bạn tôi trở nên nhà giáo, nên tôi đổi ngành. Tôi muốn tạo sự khác biệt trong cuộc đời của các em.

Q: Cô hy vọng gì cho học sinh trong năm nay?

Beatty: Tôi hy vọng các em có thể trở nên giỏi nhất mà các em có thể. Tôi muốn chúng luôn cố gắng để trở nên tốt nhất, và tôi cũng thường muốn chúng biết là những sai lầm thì OK.