Thông Báo Hiệu Trưởng – Trường Lanier

Ông Marcus Williams là tân hiệu trưởng của trường Trung Học Bob Lanier. Ông Williams có trên 12 năm kinh nghiệm dẫn dắt học sinh và giáo chức trên toàn thể HISD tại các cấp tiểu học và trung học I cấp. Là hiệu phó tại trường Lanier kể từ niên khoá 2018-19, ông Williams có kinh nghiệm làm việc sâu rộng trong sự lãnh đạo giảng dạy, quản lý học sinh, và hấp dẫn phụ huynh và cộng đồng. Ông quyết tâm duy trì sự thành công hiện nay và đạt được một bầu khí mà nó chú trọng đến sự phát triển và thành công của học sinh trong một môi trường công bằng, an toàn, và bao hàm. Ông Williams từng tham dự “Principal Cohort Development Opportunity” và chương trình “Northwest Area’s Aspiring Leader’s” của HISD. Ông Williams có bằng cử nhân của Đại Học Morehouse, và bằng cao học của trường “Prairie View A&M University”.