Các học sinh HISD kiên cường với đại dịch cử hành lễ tốt nghiệp mùa thu 2022

Vào thứ Bảy, HISD đã tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học sinh tốt nghiệp mùa thu 2022 tại vận động trường “Delmar-Tusa Sports Complex”. HISD đã ăn mừng hơn 270 học sinh tốt nghiệp từ 40 trường trung học khác nhau như Chavez và Yates.

“Đó là giây phút rất phấn khởi khiến gia đình em hãnh diện,” học sinh tốt nghiệp trường Madison là Victoria Araiza nói. “Vì có thể cảm nghiệm được điều này, nhất là trong khi đại dịch – em thấy sung sướng.”

Ông Tổng Giám Đốc Millard House đã nói lời khai mạc và khen ngợi cử tọa, cộng đồng, và học sinh vì kiên trì học hành qua cơn đại dịch. Ông House cũng cảm ơn toàn thể cộng đồng HISD vì “kiên cường trước đại dịch.”

“Trong vài năm qua, chúng ta có những học sinh bị mất người thân yêu, và đối diện với sự mất mát học hành, và những hoàn cảnh khó khăn khác mà dễ làm họ trật đường học vấn,” ông House nói. “Những trở ngại này đã không cầm chân các em, và nó đẩy các em đến sự kiện quan trọng này, và bước qua sân khấu này hôm nay.”