Đại Hội Ảo Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Xuân được định vào 23 tháng Tư

Phòng Các Dịch Vụ Giáo Dục Đặc Biệt của Khu Học Chánh Houston sẽ tổ chức Đại Hội Phụ Huynh Giáo Dục Đặc Biệt Mùa Xuân vào thứ Bảy, 23 tháng Tư.

Đại hội này sẽ cung cấp cho các phụ huynh cơ hội để tham dự các khóa ảo với các tổ chức hợp tác với HISD. Họ sẽ nhận được thông tin quan trọng cũng như các nguồn năng Giáo Dục Đặc Biệt để được hỗ trợ tốt hơn và được tăng cường để trở nên một hợp tác viên trong việc giáo dục con em của mình.

Đại hội này là một sinh hoạt ảo nửa ngày và sẽ xảy ra từ 8g30 sáng đến 12g30 trưa. Cũng có thông dịch các khóa bằng tiếng Tây Ban Nha.

Sự tham dự thì miễn phí, nhưng cần ghi danh. Thông tin thêm về cách ghi danh sẽ được cung cấp sau.