Ủy Ban Giáo Dục HISD phê chuẩn lịch học tập 2022-2023

Ủy Ban Giáo Dục Khu Học Chánh Houston đã phê chuẩn lịch học tập 2022-2023 được đề nghị mà nó thêm một ngày nghỉ mùa xuân trong tháng Tư và đưa ngày cuối của lục cá nguyệt đầu tiên vào trước kỳ nghỉ mùa đông.

Lịch này gồm một tuần nghỉ lễ Tạ Ơn, hai tuần nghỉ mùa Đông, và một tuần nghỉ mùa Xuân. Học sinh và nhân viên sẽ nghỉ ngày lễ Lao Động, ngày MLK, ngày Chavez-Huerta, và ngày Memorial. HISD cũng sẽ nghỉ một ngày mùa Thu vào 5 tháng Mười và hai ngày nghỉ mùa Xuân vào 4 tháng Tư và 21 tháng Tư.

Các ủy viên còn tán thành một tài trợ từ Nha Giáo Dục Texas để hỗ trợ các chương trình sau khi tan học. Số tiền $882,500 xuất xứ từ các tài trợ “Elementary and Secondary School Emergency Relief” (ESSER) III sẽ được dùng để gia tăng việc học vì sự bùng phát của COVID-19. Số tiền này cung cấp sự hỗ trợ trong ba lĩnh vực: nhân sự cho chương trình sau khi tan học, giúp đỡ kỹ thuật cho việc thiết kế và thực hiện chương trình sau khi tan học, và dậy kèm trong các chương trình sau khi tan học.

Các ủy viên đã tán thành một loại tặng dữ từ tổ chức “U.S. Soccer Foundation” trị giá $100,000 cho trờng M.C. Williams. Số tiền tặng này là qua các chương trình “It’s Everyone’s Game and Safe Places to Play” của tổ chức này. Các học cụ và tài liệu sẽ gồm một kiến trúc nhỏ gồm một cột đèn LED, các bức tường chơi “game”, các gôn làm sẵn, nhà kho, chỗ ngồi, bảng hiệu, cổng an toàn, một mặt phẳng với những đường kẻ mầu sắc và huy hiệu trường.

Ủy ban cũng phê chuẩn các tặng dữ từ nhà thờ “Wheeler Avenue Baptist Church”. Nhà thờ này sẽ cung cấp các học liệu trị giá $30,000 cho mỗi trường sau Blackshear ES, Cullen MS, Lawson MS, và Yates HS. Mục đích của sự tặng dữ này là để kho tiếp liệu của mỗi trường đều có các vật dụng cần thiết cho học sinh. Các vật tặng gồm y phục, giấy vệ sinh, và thẻ Metro.