Giáo chức trường Burrus và huấn luyện viên trường Wheatley đoạt giải Giáo Chức của Tháng Hai

Tổng Giám Đốc Millard House trong sự hợp tác với hợp tác viên cộng đồng của HISD là “Group 1 Automotive” đã chọn ông Deandre Cooper của trường Tiểu Học Burrus là Giáo Chức của Tháng Hai.

“Điều quan trọng là chúng ta nhình nhận các giáo chức và công việc tuyệt hảo mà họ thi hành để đảm bảo học sinh tốt nghiệp là các người lãnh đạo toàn cầu,” ông House nói.

Ông Cooper là giáo chức toán lớp bốn và là trưởng huấn luyện viên bóng chày và điều hợp viên đội tuyển dã cầu tại trường Trung Học Wheatley. Trước khi khởi đầu sự nghiệp giáo dục, ông là một tác nhân miễn phí cho đội Detroit Lions.

“Khi tôi hoàn tất, tôi về thẳng nhà, và khởi sự làm việc như một phụ giáo,” ông Cooper nói. “Tôi làm việc hết sức. Tôi có được chứng chỉ. Từ đó đi lên.”

Làm việc chăm chỉ và tận tụy là điều ông Cooper hy vọng thấm nhập vào học sinh và các lực sĩ của ông.

“Ông ta yêu quý những thử thách và theo đuổi sự phát triển để trở nên một người, giáo chức, và huấn luyện viên tốt hơn,” ông House nói. “Ông tin tưởng mạnh mẽ rằng sự huấn luyện cải tiến thành tích học sinh ở trong cũng như ngoài sân chơi và áp dụng triết lý này vào sự nghiệp dạy học của ông.”

Sự tận tâm của ông Cooper cho học sinh thì vượt trên học thuật và thể thao. Trong thời gian rảnh rỗi, ông còn cắt tóc cho học sinh.

“Tôi làm việc này không để được vinh dự,” ông Cooper nói. “Tôi làm cho các em.”