Những thành quả học sinh được cử hành vào ngày “Academic Signing Day”

Hàng trăm học sinh lớp 12 của HISD đã tụ tập vào hôm thứ Sáu, 23 tháng Năm, để ăn mừng vì được nhận vào các trường đại học hai hay bốn năm.

Năm học sinh từ một trong 44 trường trung học của học khu đã tham dự trong ngày Academic Signing Day, được tổ chức tại Trung Tâm Giáo Dục Vùng 4. Các học sinh được vinh dự vì học giỏi, vượt qua các trở ngại cá nhân hay thi hành việc phục vụ lớn cho trường hay cộng đồng.

Nhiều học sinh này được vinh dự là người đầu tiên trong gia đình lên đại học.

Đây là năm thứ hai học khu tổ chức sinh hoạt này.