Trường “St. George Place” là trường IB mới nhất của HISD

Trường “School at St. George Place” vừa nhận được phép chính thức hoạt động là một trường “International Baccalaureate (IB) World School”. Giấy phép này đưa tổng số trường IB trong học khu lên 14.

“Một vài năm qua là một hành trình khó khăn và điều đó không thể xảy ra nếu không có các học sinh và nhân viên phi thường tại trường School at St. George Place,” Adam Stephens nói, ông là cựu hiệu trưởng của trường và hiện là phụ tá tổng giám đốc của học khu về Linked Learning. “Chương trình IB Primary Years Programme đã được minh chứng là một điều vĩ đại thêm cho trường này và tôi nóng lòng được thấy những gì xảy ra trong một vài năm tới khi học sinh trải qua chương trình IB Middle Years Programme tại trườn Grady và Diploma Programme tại trường Lamar.”

Để được phép là trường IB, trường phải hoàn tất điều kiện nộp đơn hai năm và chuẩn bị cho cuộc thăm viếng trường của nhóm chứng thực IB. Trong thủ tục kiểm toán, trường chịu trách nhiệm huấn luyện các giáo chức về chương trình International Baccalaureate Program và cơ cấu. Thủ tục xen phép gồm nhiều bước, kể cả quan sát lớp học bởi giới thẩm quyền, duyệt xét học trình của trường, và phỏng vấn nhân viên, học sinh, phụ huynh, đại diện Ủy Ban Giáo Dục, và ban quản trị.

Được thành lập năm 1968, IB là một tổ chức vô vị lợi để cung cấp các chương trình giáo dục nhiều thách đố cho học sinh từ 3 đến 19 tuổi để giúp phát triển trí tuệ, cá tính, cảm xúc, và những khả năng xã hội để sống, học hỏi và làm việc trong một thế giới nhanh chóng.

Các trường tiểu học Durham, HarvardNorthlineRiver OaksRoberts, và Twain ; các trường trung học I cấp LanierFondrenHogg and Grady ; và các trường trung học II cấp LamarBellaire, và Reagan cũng được phép cung ứng các chương trình IB.

Các trường HISD khác đang trong tiến trình xin phép là: BriargroveBriarmeadow CharterHerreraPoeRodriguezRusk, và Wharton.