Trường Tiểu Học Briscoe duyệt qua thế giới thực phẩm tại buổi hội “International Food and Vegetable Festival”

Các học sinh tại trường Tiểu Học Briscoe được cơ hội duyệt qua thế giới rau trái trong buổi hội “International Fruit and Vegetable Festival” được tổ chức tại trường mình.

Nhóm Thực Phẩm HISD và tổ chức “Recipe for Success Foundation” đã tổ chức sinh hoạt này hôm 23 tháng Năm, cho phép các học sinh lớp bốn và năm nếm thử, chạm đến và ngửi nhiều loại rau trái từ khắp nơi trên thế giới.

Trong suốt tháng Năm, Nhóm Thực Phẩm HISD và tổ chức “Recipe for Success Foundation” đã tổ chức sinh hoạt này tại ba trường tiểu học, kể cả trường Briscoe. Buổi hội này phát sinh từ chương trình “Seed-to-Plate Nutrition Education” của tổ chức nói trên, nhằm chống với bệnh béo phì bằng cách thay đổi sự suy nghĩ của trẻ em về thực phẩm. Chương trình này đã phát triển trong 10 trường tiểu học HISD kể từ tháng Năm 2013.

Các cuộc nghiên cứu cho thấy trẻ em có thói quen ăn uống khi 11 tuổi. Chuyên viên giáo dục thực phẩm của HISD là Jennifer Griffin Lengyel nói sinh hoạt này là một cách rất tốt để dậy và khích lệ học sinh trẻ hãy thử thực phẩm không quen thuộc.

“Tôi muốn nói trước hết hãy vui thích sau đó là học hỏi,” Lengyel nói. “Nếu các học sinh có sinh hoạt chơi đùa vui thích và trò chơi phỏng đoán, đó là một phương cách rất tốt để cung cấp một môi trường thực sự vui và mời mọc để các em thử rau trái mới.”

Các học sinh trong buổi hội “International Food and Vegetable Festival” chơi đùa và tham dự trong các sinh hoạt thực tập để trau dồi kiến thức về rau trái từ các quốc gia khác nhau trên thế giới. Chợ Fiesta, một bảo trợ cho sinh hoạt này, cũng có mặt để cung cấp các rau trái để học sinh ăn thử.

Bà Lengyel nói nhóm của bà đang cố gắng lan rộng sinh hoạt này trong khắp các trường tiểu học HISD.

“Tôi muốn làm cho nó trở nên một điều gì mà chúng tôi có thể cung cấp cho mọi trường,” Lengyel nói. “Hy vọng của tôi là có thể xin được một số tài trợ và có thể tổ chức [sinh hoạt] này và hơn nữa vào mùa thu.”