Chương trình mùa hè trở lại hôm 2 tháng Sáu

Khởi sự từ thứ Hai, 2 tháng Sáu, ban quản trị HISD sẽ phục hồi chương trình làm việc mùa hè “4-10″ hay “40 in 4″. Theo thời khóa biểu 4-10, các văn phòng HISD được mở cửa sinh hoạt từ 7g30 sáng đến 6g chiều, thứ Hai đến thứ Năm, và đóng cửa các ngày thứ Sáu (cho đến 1 tháng Tám, 2014, năm nay).

Được áp dụng đầu tiên vào năm 2011, chương trình 4-10 đã tiết kiệm cho HISD trên một nửa triệu đôla mỗi năm về chi phí hoạt động trong những tháng nóng của mùa hè. Khu học chánh sẽ trở lại chương trình làm việc bình thường bắt đầu vào thứ Hai, 4 tháng Tám.

Sau đây là mt s ngày mà quý v mun ghi du trong lch:

  • 1-31 th. Năm: Tháng Ý Thức Bệnh Suyễn
  • 30 th. Năm – 8 th. Sáu: Các lễ ra trường
  • 2 th. Sáu – 1 th. Tám: chương trình học hè
  • 11 th. Sáu – 18 tháng Bẩy: chương trình Thực Phẩm Mùa Hè
  • 12 th. Sáu: cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Giáo Dục
  • 26 th. Sáu: cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Giáo Dục
  • 4 th. Bẩy: LễĐộc Lập (lễ nghỉ)
  • 10 th. Bẩy: cuộc họp thường lệ của Ủy Ban Giáo Dục
  • 25 th. Tám: Ngày nhập học (học sinh)
  • 1 th. Chín: Lễ Lao Động (lễ nghỉ)