Sở Chuyên Chở HISD được giải thưởng phục vụ cộng đồng vì nỗ lực tuyển mộ

Sở Chuyên Chở của Khu Học Chánh Houston vừa mới nhận được một giải thưởng phục vụ cộng đồng vì các nỗ lực tuyển mộ nhân viên của “Near Northwest Management District”. Các tài xế xe buýt HISD là Perry Johnson và Charles Brodie thay mặt cho sở để nhận giải thưởng này. Cơ quan “Near Northwest Management District” được tiểu bang Texas thiết lập năm 2001 để đề cập đến vấn đề phát triển kinh tế trong vùng tây bắc Houston. Sở Chuyên Chở HISD hợp tác với cơ quan này để tuyển một các tài xế xe buýt trong vùng mà cơ quan Near Northwest Management District phục vụ.

Ngoài việc hợp tác với các cơ quan địa phương, Sở Chuyên Chở HISD còn có một nhóm tuyển mộ tại mỗi trạm xe buýt để đến các khu xóm, doanh nghiệp và nhà thờ để tuyển mộ tài xế xe buýt. Các tài xế hiện thời có thể nhận được $100 cho mỗi lần giới thiệu ứng viên. Trong niên khoá 2013-2014, sở này đã nhận được gần 80 ứng viên được giới thiệu so với niên khoá trước chỉ có ba người được giới thiệu, cho thấy các nhân viên hiện thời đang tích cực tuyển mộ thân hữu vào nhóm HISD. HISD hiện có trên 1,000 tài xế xe buýt. Các tài xế này được trả $14.95 một giờ và được bảo đảm năm giờ mỗi ngày. Một khi được thuê, mọi tài xế được ba mươi giờ hấun luyện có trả lương và có thể tham dự chuyến đi xa. Các tài xế xe buýt được các lợi ích khác gồm tiền hưu dưỡng và bảo hiểm sức khỏe. Sở Chuyên Chở HISD còn cung cấp việc huấn luyện miễn phí để lấy bằng lái xe thương mãi (Commercial Driver’s License) cho những ứng viên nào muốn trở nên tài xế lái xe buýt. Muốn biết thêm thông tin về các điều kiện để trở nên một tài xế cho HISD, vui lòng vào trang www.houstonisd.org.