Cần giúp đỡ để lên lớp? Hãy ghi danh học hè ngay bây giờ

Với kết quả bài thi cuối môn STAAR và điểm hạng, đây là lúc nhiều học sinh thấy rằng các em cần lấy lớp hè để phục hồi tín chỉ môn học hay để đậu được bài thi bó buộc của tiểu bang để tốt nghiệp.

Các chương trình chuẩn bị miễn phí từ K-12 sẽ được cung cấp tại mọi trường Title I, nhưng thời khóa biểu lớp và bữa ăn thì có thể thay đổi, do đó, điều quan trọng là hãy liên lạc với trường để biết ngày giờ. Thông thường không cung cấp xe buýt chuyên chở.

Cũng có thể nộp đơn trên mạng, nhưng đơn phải được gửi về văn phòng trường.

Các lớp hè có cùng những điều kiện như lớp thường, do đó, việc đi học đều là sự bó buộc. Không có lớp vào ngày lễ 4 tháng Bẩy.

Muốn biết thêm chi tiết, hãy vào trang mạng của HISD về lớp hè.

Sau đây là những chương trình được cung ứng:

CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KIỆN HỌC SINH
English Language Learners (ELL) Hiện thời là học sinh PK và K ELL
Nới Dài Niên Khóa Những học sinh Giáo Dục Đặc Biệt mà không đạt được tiêu chuẩn của tiểu ban ARD đề ra hay được đề nghị theo học lớp hè.
Lên Lớp / Ở Lại Lớp Những học sinh nào từ 1–12 mà KHÔNG đạt được tiêu chuẩn lên lớp của HISD
Thi lại STAAR Những học sinh lớp 5 & 8 nào không đạt được trình độ trong bài thi STAAR
Học Cấp Tốc • “STAAR Reading and Math” từ lớp 3 đến 8• “STAAR EOC” thi lại

• TAKS thi lại

Tích Tụ/Phục Hồi Tín Chỉ Cần tích tụ/phục hồi thêm tín chỉ để tốt nghiệp.
ELL/Newcomers Những học sinh trung học nào bị tụt lớp.
Tăng cường: những chương trình của trường Những học sinh trong khu vực của trường. (Có thể có học phí)