Dàn Nhạc Hòa Tấu Houston sẽ đến các trường HISD trong chuỗi hòa tấu miễn phí mùa hè

Dàn Nhạc Houston Symphony đang phát động chuỗi hòa tấu miễn phí thường niên mùa hè cho các gia đình trên toàn thể Houston, và trường Trung Học Booker T. Washington của HISD có trong danh sách này.

Các nhạc sĩ dàn giao hưởng này sẽ thực hiện một chương trình nhạc quen thuộc để mừng các sáng tác gia thuộc mọi thành phần, từ Beethoven’s Fifth Symphony đến Ravel’s Suite from Mother Goose, được điều khiển bởi Robert Franz.

Buổi hòa nhạc tại trường Washington HS sẽ vào lúc 11g sáng 11 tháng Sáu.

Muốn biết thêm thông tin, vui lòng vào trang mạng hòa tấu. Sau đây là thời khóa biểu các buổi hòa nhạc:

Thứ Ba, June 3, 2014, 7:30 pm
The Centrum
6823 Cypresswood Dr, Spring

Thứ Tư, June 4, 2014, 7:30 pm
MacArthur High School
4400 Aldine Mail Route Rd.

Thứ Bẩy, June 7, 2014, 7:30 pm
Chinese Community Center
9800 Town Park Dr.

Chúa Nhật, June 8, 2014, 6:00 pm
Windsor Village United Methodist Church
6011 W. Orem Dr.

Thứ Tư, June 11, 2014, 11:00 am
Booker T. Washington High School
119 E 39th St.

Thứ Tư, June 11, 2014, 7:30 pm
Cinco Ranch High School
23440 Cinco Ranch Blvd, Katy

Thứ Năm, June 12, 2014, 7:30 pm
Rayburn High School, Pasadena
2121 Cherrybrook Ln., Pasadena

Thứ Sáu, June 13, 2014, 10:00 am
The Ripley House Neighborhood Center
4410 Navigation Blvd

Thứ Sáu, June 13, 7:30 pm
Wheeler Avenue Baptist Church
3826 Wheeler Ave.

Thứ Ba, June 24, 11:00 am
Miller Outdoor Theatre
6000 Hermann Park Dr.