Học sinh tốt nghiệp trường Chávez ‘trả ơn’ với EMERGE Lớp 2014

Là một phần tử của lớp EMERGE đầu tiên năm 2012 của HISD, cựu học sinh và sinh viên năm thứ hai của Đại Học Tuffs, Phương Tạ đã giúp điều hợp chuyến đi thăm các đại học cho học sinh EMERGE năm nay.

Khi tốt nghiệp trung học Chávez hai năm trước, tôi là người “đầu tiên” trong nhiều cách – người đầu tiên trong gia đình lên đại học bốn năm (khi gia đình tôi mới chỉ đến Hoa Kỳ hai năm trước), một trong những học sinh đầu tiên từ Chávez theo học một đại học tư ngoài Texas, và là một trong những học sinh đầu tiên tốt nghiệp từ nhóm phi công trong chương trình EMERGE. Cùng với cảm nhận tự hào và vui sướng khi được nhận vào Đại Học Tuffs, tôi còn cảm thấy áp lực khi biết rằng trách nhiệm của tôi là thành công, koh2ng chỉ cho gia đình và cho bản thân, nhưng còn cho cộng đồng của tôi.

Là một sinh viên đầu tiên vào đại học, điều đó nhiều thách đố hơn là tôi đã chuẩn bị.  Từ chấn động về văn hóa đến những khó khăn khi quân bình việc học với đời sống xã hội, tôi không hoàn toàn thỏa mãn với chính mình trong lục cá nguyệt đầu tiển ở Tuffs. Khi trở về Houston nghỉ mùa đông và được mời tham dự một cuộc họp xã hội của EMERGE, tôi bồn chồn chia sẻ về cảm nghiệm đại học, nghĩ rằng đó là một thất bại. Tuy nhiên, khi nói chuyện với các người dìu dắt EMERGE và chúng bạn về cảm nghiệm đại học của họ, tôi được nhắc nhở và trấn an rằng tôi không chỉ là sinh viên thế hệ thứ nhất trải qua điều này. Tôi không cô đơn. Những người khác thực sự tin ttưởng nơi tôi và sẵn sàng giúp đỡ tôi. Tôi trở về Tuffs với một cảm nhận mới về trách nhiệm và quan niệm thực tế hơn.

Hè năm nay, tôi trở về làm việc với EMERGE và được giao cho việc giúp tổ chức chuyến đi thăm đại học của EMERGE mới đây, mà đã đưa 94 học sinh lớp mười một đi thăm chín trường đại học nổi tiếng ở vùng Đông Bắc. Trở lại năm 2010, khi tổ chức EMERGE Fellowship được thành lập, được đi thăm các trường đại học nổi tiếng là một giấc mơ đối với tôi, với 11 học sinh khác trong nhóm đầu tiên, và các người tình nguyện dìu dắt.

Cùng làm việc với nhóm EMERGE và người dìu dắt trước để hoạch định và điều hợp chuyến đi này, thực sự đã chu toàn giấc mơ của riêng tôi. Là một cựu học sinh EMERGE, tôi cũng rất hãnh diện và vinh dự khi chia sẻ và trao lại ước mơ này cho các học sinh HISD hiện thời. Thấy họ cảm nghiệm được một sinh hoạt biến đổi cuộc đời, điều đó lớn hơn những gì tôi mơ tưởng. Ngoài ra, thật ngạc nhiên, tôi còn biết nhiều về chính mình. Nếu có thể dùng một tĩnh từ để diễn tả cảm nghiệm của tôi với EMERGE, đó sẽ là chữ “phi thường”. Tôi nóng lòng chờ đợi điều kế tiếp xảy đến!