Thủ tục lâu dài đã qua, chúng ta sẵn sàng biểu quyết ngân sách

Chiều tối thứ Năm sẽ thấy tột đỉnh của nghi thức hàng năm có lẽ quan trọng nhất của chúng ta, khi Ủy Ban Giáo Dục biểu quyết về ngân sách HISD năm tới. Việc này theo sau nhiều tháng thận trọng phân tích và hoạch định của phòng tài chánh và nhiều tuần duyệt xét và thảo luận với Ủy Ban Giáo Dục.

Kể từ khi chúng ta bắt đầu soạn thảo ngân sách, chúng ta rất may mắn vì những dự phóng của căn bản thuế bất động sản được cải tiến, khi giá trị bất động sản tư gia và thương mãi tiếp tục gia tăng mạnh mẽ.

Chúng ta hãnh diện về những gì có thể thi hành qua sự may mắn đó và các tài năng của Trưởng Tài Chánh Ken Huewitt và nhóm của ông.

Theo đề nghị sau cùng này, mọi giáo chức sẽ được tăng lương tối thiểu $1,100. Và tùy theo thời gian phục vụ, một số giáo chức sẽ nhận tối đa đến $2,300.

Các giáo chức mới khởi sự sẽ dễ dàng được mức lương gần đến $50,000 một năm – cho giáo chức năm đầu là $49,100. Điều đó giúp chúng ta dễ cạnh tranh với các học khu lân cận, mà họ cũng vừa tăng tiền lương. Quan trọng hơn, đây chỉ là khởi đầu của một kế hoạch dài hạn để làm cho thang bậc lương giáo chức có ý nghĩa hơn.

Chúng tôi cũng sẽ trình bày vào chiều tối này một số tiền $29 thêm nữa cho một học sinh trong các trường trong niên khoá tới. Số tiền thêm $26 cho một học sinh đã được tán thành bởi Ủy Ban Giáo Dục vào tháng Năm. Tổng cộng, mọi trường HISD sẽ nhận được thêm $55 cho một học sinh trong niên khoá tới –một bước vững chắc khác tiến đến việc trở lại mức độ PUA cho các trường trước khi có cắt giảm của tiểu bang năm 2011.

Không bao giờ và sẽ không bao giờ có một ngân sách trong một tổ chức công cộng mà mọi người đều hài lòng với kết quả. Nhờ ơn phước của một nền kinh tế vững mạnh, tài năng của nhân viên, và hướng đi của Ủy Ban và những người lưu tâm, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đã có được một ngân sách công bằng và có trách nhiệm.