Yêu văn hóa đưa đến những nhân vật đầy mầu sắc

<!–<!–
Literary Costume Character Contest – Images by Houston Independent School District

Ngày thứ hai của tổ chức “Summer Leadership Institute” của HISD đã thu hút các nhân vật đầy mầu sắc để chia sẻ việc yêu thích đọc sách, gồm Fancy Nancy, Laura Ingalls Wilder, và Willy Wonka.

Nằm trong phần trọng điểm của tổ chức về “Literacy By 3”, một khởi xướng văn hóa đầy đủ từ K-12 của học khu, các nhà lãnh đạo học đường và ban quản trị học khu được yêu cầu hóa trang giống như các nhân vật trong sách mà họ ưa thích và trình diễn thời trang để có cơ hội thắng giải thưởng. Cuộc thi thời trang vào bữa trưa đã cho thấy sự sáng tạo của nhiều hiệu trưởng, họ ăn mặc như các  nhân vật từ “Cat in the Hat” đến “Mary Poppins”.

Các hiệu trưởng và nhân viên từ vài trường cũng họp lại tham dự cuộc thi này, gồm Hiệu Trưởng Rupak Gandhi của trường Sam Houston High School và nhân viên của ông, họ hóa trang giống như các nhân vật chính trong The Great Gatsby, gồm Daisy Buchanan, Nick Carraway, và chính Jay Gatsby. Các nhân viên từ trường Tiểu Học McNamara mặc y phục theo cuốn sách phổ thông “Willie Wonka and the Chocolate Factory”, trong khi các hiệu trưởng và ban hành chánh từ các trường tiểu học Roberts, Kolter, Wainwright, và Lovett tham gia với các y phục như “Twelve Little Girls in Two Straight Lines” trong cuốn sách Madeline.

Các tham dự viên tổ chức “Summer Leadership Institute” còn được yêu cầu tặng sách yêu thích và viết đôi dòng đặc biệt ngoài trang bìa cho biết tại sao cuốn này lại quan trọng đối với họ. Các sách này sẽ được trao tặng như một món quà đặc biệt cho một học sinh HISD để làm thư viện tại gia.