‘Leader in Me’ dẫn học sinh Tiểu Học Longfellow ES đến sự xuất sắc học vấn

Hàng ngàn người lớn được lợi từ cuốn “Seven Habits of Highly Effective People” (bảy thói quen của người có hiệu năng) của ông Stephen Covey từ khi sách ấy được phát hành trên 20 năm trước, và bây giờ, học sinh HISD cũng khởi sự được ích lợi từ cuốn đó.

Sau nhiều năm, cuốn sách tự học đó được tinh luyện và mang hình ảnh mới để giúp người trẻ nuôi dưỡng một cảm nhận trách nhiệm cá nhân và các khả năng lãnh đạo, và kết quả là cuốn “The Leader in Me (LIM),” hiện có tại trường Tiểu Học Longfellow và hai trường khác của HISD là Shearn ESGarden Oaks Montessori.

“Cuốn ‘The Leader in Me’ cung cấp một nền tảng vững chắc tôi chưa từng thấy để giúp các em tiến đến một đời sống có quy tắc, có trọng tâm,” hiệu trưởng của trường Longfellow là Norma Perez-Gwynn nói. “Sách ấy từng tạo sự khác biệt lớn lao cho các học sinh.”
Chương trình này thách đố học sinh sống bảy chủ thuyết mà nó khuyến khích tinh thần trách nhiệm cá nhân và quý trọng người khác, tỉ như “Begin with the end in mind,” và “Think win-win.”

“Tất cả là về dậy dỗ các em biết trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình,” cố vấn học đường là Garland Spiller nói.

Perez-Gwynn nhận xét rằng ngoài việc gia tăng cảm nhận tình bằng hữu trong trường, học sinh Longfellow còn thấy “những tiến bộ hiển nhiên” trong các lãnh vực học vấn từ khi trường thi hành chương trình này hai năm trước. Bà nói, “Các học sinh lớp bốn năm ngoái, bây giờ là lớp năm, đã gia tăng từ 60 phần trăm điểm lên đến 80 về toán. Và về đọc sách, chúng tôi thấy một sự gia tăng từ 60 phần trăm điểm lên đến giữa 70.”

Perez-Gwynn đầu tiên đưa chương trình này vào trường Tiểu Học Stevenson (giờ đã đóng cửa) sau khi nghe biết về chương trình này từ một đồng môn ở học khu Round Rock.

“Học sinh chúng ta cần biết là các em có sự lựa chọn và kiểm soát đường hướng cuộc đời mìn,” bà nói. “Bảy thói quen và ‘Leader In Me’ chứng minh rằng đó là các tiến trình tăng cường các học sinh cần để giúp các em có được khả năng lãnh đạo.”

Trường Longfellow hiện thời đang trên đà trở nên một trường “Lighthouse”, hay một trường kiểu mẫu LIM. Ba trường khác – Condit ES, Eliot ES, và “Gregory Lincoln Education Center”— sẽ bắt đầu thi hành LIM tại trường vào hè này.