Hai trường mới “Middle College High School” cung ứng phương pháp cá biệt, nhỏ bé

HISD đang tuyển mộ những học sinh nào không thể theo đuổi trong một trường trung học truyền thống để khám phá một lựa chọn mới – hai trường “Middle College High Schools” (trung học dậy môn đại học) trong khuôn viên Đại Học Cộng Đồng vùng tây nam Houston và phía đông của trung tâm thành phố mà sẽ mở cửa vào tháng Tám.

Các trường này sẽ cung cấp sự giảng dậy cá biệt hóa qua các lớp nhỏ và hỗ trợ từng người – trung bình 15 học sinh với một giáo chức – mà sẽ dẫn đến bằng trung học trong khi cung cấp các cơ hội để kiếm tín chỉ đại học và chứng chỉ đi làmk qua HCC. Tổng cộng 150 học sinh sẽ được ghi danh tại mỗi trường này.

Ý niệm trường trung học I cấp dậy môn đại học nhằm đưa học sinh trở lại trường, họ là những người cảm thấy tách biệt hay không thích văn hóa trường truyền thống để họ có thể tiếp tục theo đuổi việc học và chuẩn bị lên đại học và đi làm.

“Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều học sinh cần khung cảnh cá biệt này mà nó sẽ cung cấp một chiều kích có cơ cấu, ổn định và thấm nhập hàng ngày trong một văn hóa trưởng thành, lên đại học,” Lupita Hinojosa nói, ông là viên chức Phục Vụ Học Đường của HISD. “Chúng tôi nhận biết một số loại học sinh khác nhau thuộc về hạng đó – những học sinh lớp chín năm trước mà có thể cần phục hồi tín chỉ, những học sinh lớn tuổi, có gia đình và phải đi làm. Điều mà những học sinh này có chung là ước muốn kiếm được bằng trung học và theo đuổi học vấn cao và ngành nghề.”
<!–<!–
20140619_MCHS – Images by Houston Independent School District

Các lớp HISD sẽ từ 11g sáng – 5g chiều tại trường Gulfton và từ 12g trưa đến 6g chiều tại trường Fraga. Sẽ cung cấp chuyên chở và thực phẩm.

Học sinh sẽ được ghi danh theo kế hoạch tốt nghiệp 26 đơn vị được đề nghị của học khu, mà nó gồm Đại Số II và một “chứng thực” – một lãnh vực được chú ý, tỉ như STEM, doanh nghiệp và kỹ nghệ, nghệ thuật và hơn nữa.

Trường “Middle College High School” tại HCC Gulfton tọa lạc tại 5407 Gulfton St., trong vùng tây nam Houston, điện thoại số 713-662-2551, và trường “Middle College High School” tại HCC Fraga ở số 301 N. Drennan 77003, ngay phía đông của trung tâm, điện thoại số 713-556-6947.