Dẫn về Thời Đại Điện Toán: Sự cá biệt hóa giúp các nỗ lực giảm bớt sách giáo khoa của HISD

Khả năng cá biệt hóa kinh nghiệm học hành cho học sinh là một yếu tố chính của khởi xướng PowerUp của HISD, và khu học chánh đang giúp các giáo chức đạt được mục tiêu đó với sự liên tục chuyển biến sang các nguồn học hành của kỹ thuật số.

Trước đây, HISD chi tiêu số tiền dành riêng hàng năm cho các tài liệu giảng dậy trên sách, nhưng mùa xuân này, khoảng một phần ba ngân quỹ đó để mua các tài liệu hay nguồn năng thuộc kỹ thuật số. Các tài liệu này cho phép giáo chức tách biệt thêm nữa – hoặc thay đổi – sự giảng dạy theo cá nhân học sinh.

“Học trình đề nghị cho nội dung mới về điện toán gồm các đặc điểm tỉ như ‘platform-neutral’ và ‘device-agnostic,’ nên học sinh có thể dùng với máy Mac, máy PC, hay một tablet,” said Anne Boothe, Giám Đốc Dịch Vụ Học Thuật, nói. “Cung cấp các nhu liệu với các dạng uyển chuyển sẽ cho phép thay đổi theo nhu cầu của người sử dụng, thí dụ, nếu tôi bị cận thị, tôi có thể dùng chữ lớn, hay nếu tôi cần chú ý đến nội dung, tôi có thể tô mầu một số đoạn nào đó.”

Một lợi ích khác của nguồn điện toán là chúng thường được cập nhật hóa, trong khi sách giáo khoa ngày càng lỗi thời. Boothe nói, “Điều đó có nghĩa học sinh vẫn truy cập được các thông tin mới nhất, ngay cả vào cuối một giai đoạn.”

Mọi vật liệu điện toán được suy nghĩ để mua thì phải “phù hợp với loại cartridge phổ thông và mỏng”, như thế chúng có thể tương ứng và có thể sử dụng qua hệ thống HUB PowerUp của HISD đang sử dụng để chứa nội dung học hành của giáo chức và học sinh, cũng như các ứng dụng của công ty bên ngoài, tỉ như ABC Clio, Gradespeed, và Kurzweil.

“Mục đích là sau cùng hầu hết các nội dung từ K đến 12 được chuyển giao theo kỹ thuật số,” Boothe nói, “tuy nhiều người trong chúng tôi vẫn không đồng ý là có thể nào tất cả đều phải như thế. Một số nghĩ học sinh trẻ cần giấy bút để tập viết chữ và số, nhưng một số khác lại nói, ‘Các em có thể tập viết trên máy iPad.”