Dự định vẽ lại các học khu của ủy viên HISD sẽ qua bốn lần điều trần, bắt đầu 1 tháng Bẩy

Khu Học Chánh Houston sẽ phát động một chuỗi bốn buổi họp cộng đồng vào tuần tới để nghe các ý kiến phản hồi về dự định vẽ lại các học khu của ủy viên.

Buổi họp đầu tiên sẽ xảy ra vào lúc 6g30 tối thứ Ba, 1 tháng Bẩy, tại trường Tiểu Học Shadydale, 5905 Tidwell 77028.

Với việc sát nhập Khu Học Chánh North Forest năm 2013, 56,000 người được thêm vào HISD, cần phải vẽ lại các khu vực của chín ủy viên để phù hợp với luật bầu cử của liên bang đòi hỏi rằng dân số phải được phân phối đồng đều trên toàn khu học chánh.

Trong cuộc họp thường lệ sau cùng, các ủy viên đã bỏ phiếu để đưa kế hoạch này lên cộng đồng. Ba cuộc họp khác sẽ được tổ chức trong tháng Bẩy:

  • Pin Oak Middle School (4601 Glenmont, Bellaire 77401) 6g30 chiều, 8 tháng Bẩy
  • Trung Tâm Hỗ Trợ Giáo Dục Hattie Mae White (4400 W. 18th St. 77092) 6g30 chiều 10 tháng Bẩy
  • Austin High School (1700 Dumble St. 77023) 6g30 chiều 15 tháng Bẩy

Ủy ban sẽ nhận ý kiến từ các cuộc họp và bỏ phiếu quyết định kế hoạch vẽ lại học khu trong cuộc họp tháng Tám.

Muốn biết thêm về kế hoạch vẽ lại học khu, gồm các tài liệu đã được ủy ban duyệt xét và bản đồ đề nghị, xin nhấn vào đây.