Trại giúp gia tăng khả năng văn hóa của học sinh trung học II cấp

Hàng ngày học sinh lấy bốn lớp chú trọng đến các lãnh vực khác nhau về phát triển văn hóa

Khoảng 160 học sinh sẽ vào lớp chín và mười đang dùng hai tuần lễ của mùa hè để tham dự một trại tại trường “Challenge Early College High School” dành để gia tăng khả năng đọc và viết.

“Mục đích của trại là để cung cấp cho học sinh các phươg pháp đọc và viết mà các em có thể đem theo đến trường và để các em thấy phấn khởi với việc đọc và viết,” Erica Harris của trường Carnegie Vanguard High School nói, bà là trưởng giáo chức và là người trách nhiệm chương trình này.

Học sinh có bốn lớp mỗi ngày tại trại, mỗi lớp có chủ đề quanh cuốn Divergent của Veronica Roth. Mỗi lớp chú trọng đến một lãnh vực phát triển văn hóa khác nhau.

“Các em phải tập thảo luận về bài viết cũng như sáng tác,” Harris nói. “Các em làm thơ, viết kịch ngắn, và học cách nhìn vào biến cố thời sự và phân tích những gì xảy ra trong thế giới bằng cách nói, viết, và suy nghĩ sâu xa về điều đó.”

“Trại này được đề ra cho học sinh với khả năng thành công cao,” Điều Hợp Viên Giảng Dậy của trường Carnegie Vanguard HS là Melissa Matsu nói. “Vào cuối ngày, tôi thấy vui thích khi học sinh ra về mà yêu quý đọc sách hơn, và có lẽ sẽ đọc nhiều hơn và cảm thấy sau tám ngày học được một số khả năng mà chúng sẽ có lợi ở trung học.”

Các học sinh không đọc từ một cuốn sách theo truyền thống.

“Một trong những phần của chương trình này là mọi học sinh đều nhận được một máy Nook (Barnes and Noble),” Matsu nói. “Các em đem máy về nhà và đọc. Sau khi hoàn tất trại, các em có thể giữ máy Nook này.”

Máy Nook sẽ cho phép học sinh đọc miễn phí bất cứ sách nào, cho tới một giờ đồng hồ hàng ngày tại bất cứ địa điểm “Barnes & Noble” và sẽ giúp các em đi vào văn chương và học hỏi. Máy cho phép học sinh một cơ hội để tiếp tục khả năng mà các em đang học trong các lớp ở trại.