Học sinh tại 167 trường sẽ ăn miễn phí trong niên khoá 2014-2015

Khởi xướng mới của liên bang giảm thiểu nộp đơn để trẻ em không bị đói

Học sinh tại 167 trường của HISD sẽ có thể ăn trưa miễn phí trong niên khoá này, bất kể lợi tức thế nào, nhờ bởi một khởi xướng mới của liên bang có hiệu lực cho mọi tiểu bang và các trường đủ điều kiện kể từ 1 tháng Bẩy.

“Chương trình mới này là một cơ hội tốt đẹp cho học sinh HISD và gia đình,” Audene Chung nói, bà là quản trị viên Dịch Vụ Dinh Dưỡng của HISD. “Nhờ cắt giảm việc học sinh nộp đơn xin, chúng tôi hy vọng các em sẽ có thể tận hưởng các bữa ăn sáng và ăn trưa của chúng tôi.”

HISD đã cung ứng chương trình ăn sáng miễn phí cho mọi học sinh kể từ 2010. Chương trình này đã giúp mở rộng chương trình ăn trưa miễn phí, được gọi là “Community Eligibility Provision” (CEP), là một bước sau cùng để bảo đảm các học sinh nghèo không bị đói.

HISD từng làm việc với tiểu bang để bảo đảm có nhiều học sinh được hưởng lợi. 167 trường trong chương trình này của niên khoá năm nay được chọn dựa trên một công thức mà nó bao gồm một số dữ kiện kinh tế. Để được bao gồm, các trường được xác định của HISD phải có 51 phần trăm thành phần học sinh được xác nhận qua sự tham dự trong các chương trình của liên bang tỉ như “Temporary Assistance for Needy Families” (TANF) và “Supplemental Nutrition Assistance” (SNA). Những địa điểm này có chiều hướng có số phần trăm bữa ăn miễn phí/giảm giá tối thiểu 90 phần trăm trong năm qua.

Trong khi không phải mọi trường sẽ ở trong chương trình này năm nay, bà Chung nói khu học chánh sẽ tiếp tục nhìn đến dữ kiện để bảo đảm rằng mọi trường có điều kiện đều được ích lợi này.

“Chúng tôi đang tìm cách thi hành điều này trong niên khoá mới,” Chung nói. “Chúng tôi nghĩ sẽ có nhiều lợi ích, gồm việc giảm bớt bất cứ học sinh nào có dấu hiệu có thể liên quan đến bữa ăn miễn phí. Bất kể số lợi tức, mọi học sinh trong các trường có tham dự sẽ được ăn miễn phí.”

Hiện nay, khoảng 170,000 hay 81 phần trăm học sinh HISD thì đủ tiêu chuẩn để được ăn trưa miễn phí hay giảm giá trong năm qua. Bữa trưa giảm giá là 40 xu, so với số tiền bình thường là $2.25.

HISD có thể có được chương trình này theo luật “Healthy, Hunger Free Kids Act” năm 2010. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ từng thử nghiệm chương trình này trong các tiểu bang và khu học chánh, gồm Detroit và Chicago, từ 2011. Đây là năm đầu tiên chương trình này được nới rộng để bao gồm mọi tiểu bang và các trường hội đủ điều kiện.

Các trường HISD được bao gồm trong chương trình ăn trưa miễn phí  niên khoá 2014-2015 là:

Các Trường Tiểu Học:

Foster
N.Q. Henderson
Wesley
Bastian
Frost
Hartsfield
Dogan
Cook
Mistral Early Childhood
Paige
Mading
Whidby
Franklin
Highland Heights
Bonham
Tinsley
Durkee
Rodriguez
Montgomery
Sanchez
Gallegos
Kelso
Fondren
Harper Alternative
Eliot
Piney Point
Sherman
Ketelsen
Pilgrim Academy
Northline
Thurgood Marshall
Anderson
Southmayd
Petersen
Lockhart
Almeda
Billy Reagan
J.P. Henderson
Herrera
Dechaumes
Laurenzo Early Childhood
Emerson
Helms
Blackshear
Bruce
Alcott
Woodson
Foerster
Young
Grissom
Kashmere Gardens
Osborne
Shadydale
Codwell
Fonwood
Burrus
Elmore
Kennedy
Lewis
McGowen
Crespo
Garcia
Isaacs
J.R. Harris
Farias Early Childhood
Burnet
Kandy Stripe Academy
Jefferson
Tijerina
Pugh
Gregg
Port of Houston
Coop
Robinson
R. Martinez
Brookliner
Law
Carrillo
R.P. Harris
Gross
Rusk
Sutton
White
Cage
Valley West
MacGregor
Bellfort
Inspired for Excellence West
Halpin
Atherton
Benavidez
Peck
Thompson
McNamara
Seguin
Hilliard
Braeburn
Martinez
Reynolds
Ross
Pleasantville
TSU Charter Lab
Elrod
Looscan
Milne
Cunningham
Shearn
Dodson
Stevens
Patt Neff Early Childhood
Berry
Browning
Hobby
Janowski
Golfcrest
Young Scholars
Burbank
Briscoe
Bonner
Scarborough
Barrick
Mitchell
Patt Neff
Windsor
Davila
Moreno
Scroggins
Crockett
K. Smith

Các Trường Trung Học I Cấp:

Cullen
Forest Brook
Fleming
Sugar Grove Academy
Ortiz
Holland
Hartman
Stevenson
Attucks
Key
Jackson
Marshall
Welch
Dowling
Burbank
Fonville
Williams
Thomas
Fondren
McReynolds
Henry
Deady
Hogg
Gregory-Lincoln

Các Trường Trung Học II Cấp:

HS Ahead Academy
Wheatley
Sterling
Lee
Hope Academy
Kashmere
Jones
Washington
Milby
Beechnut Academy
Worthing
Yates
North Forest
Furr